Ny guide för yrkespersoner inom det pedagogiska området

25.04.2022 - Uutiset - Sofia Lindqvist

Nätverket för familjers diversitet har publicerat en svenskspråkig guide för yrkespersoner inom det pedagogiska området. Guiden omfattar information om olika familjeformer samt förluster och kriser som familjer kan möta och som kan reflekteras på daghemsvardagen. Publikationen innehåller också många tips till professionella som arbetar inom småbarnspedagogiken om hur de kan bemöta barn och vuxna som lever i olika familjeformer.

– Var tredje barnfamilj i Finland representerar på ett eller annat sätt mångfald. Vare sig det syns utåt eller inte finns det garanterat barn från olika familjeformer i varje dagisgrupp. Guidens innehåll är alltså relevant för alla som arbetar inom eller studerar med inriktning på småbarnspedagogiken, understryker Sofia Lindqvist, specialsakkunnig inom tjänster och socialskydd.

Guiden Familjernas mångfald i småbarnspedagogiken berättar hur professionella kan stöda barn i adoptivfamiljer, familjehemsfamiljer, enföräldersfamiljer, bonusfamiljer, flerlingsfamiljer, regnbågsfamiljer och familjer med två kulturer. Den tipsar också om hur professionella inom småbarnspedagogiken kan bemöta familjer som har förlorat ett barn eller en förälder eller som har upplevelser av ofrivillig barnlöshet i bagaget.  

– Guiden är uppbyggd som en praktisk handbok med basfakta och konkreta tips för bemötande av barn och vuxna i olika familjeformer och -situationer. Dessutom innehåller den länkar till tilläggsinformation om olika familjeformer och bemötandet av olika familjer, berättar Lindqvist.

Guiden har sammanställts av Nätverket för familjers diversitet, vilket består av tio familjeorganisationer: Adoptivfamiljer rf, Familia ry, KÄPY – Barndödsfamiljerna rf, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Förbundet för Familjevård i Finland rf, Sateenkaariperheet – Regnbågsfamiljer ry, Finlands Flerlingsfamiljer rf, Suomen nuoret lesket ry, Nyfamiljerna i Finland rf och Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.