Nuori leski ei saa jäädä ilman eläkettä lapsettomuuden perusteella – kansanedustaja Mari-Leena Talvitie jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen

07.05.2020 - Uutiset - Anna Moring

Leskeneläkettä uudistetaan parhaillaan osana perhe-eläkeuudistusta. Valmisteilla oleva uudistus rajaa leskeneläkeoikeuden ulkopuolelle nuorena ja lapsettomana puolisonsa menettäneet. Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok) ja eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä vaativat, että eläkeoikeuden tulee kohdella leskiä yhdenvertaisesti iästä ja perhemuodosta riippumatta.

”Lapsettomuus eläkkeen epäämisen perusteena sekä avioliiton solmimisajankohtaan ja avioliiton kestoon liittyvät rajoitteet aiheuttavat sen, että lesket ovat keskenään monella tapaa eriarvoisessa asemassa”, Talvitie toteaa.

Tällä hetkellä alle 50-vuotiaalla leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen vain, mikäli hänellä ja hänen puolisollaan on tai on ollut yhteinen lapsi. Lapsettoman lesken on eläkettä saadakseen oltava yli 50- vuotias. Lisäksi edellytetään, että pari on avioliitossa puolison kuollessa, avioliiton on oltava jatkunut vähintään viisi vuotta ja avioliiton tulee olla solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja puoliso 65 vuotta.

”Avioliiton solmimisajankohtaan ja avioliiton kestoon liittyvät rajoitteet eivät tunnista avoliittojen yleisyyttä. Alle viiden vuoden avioliittoa on saattanut edeltää vuosikymmeniä kestänyt avoliitto”, Talvitie jatkaa. ”Lapsettomuus koskettaa monia perheitä. On väärin, että lapsettomuuden kriisin lisäksi leski jää puolison kuollessa taloudellisesti heikompaan asemaan.”

Leskeneläkkeen rajaaminen vain niihin tilanteisiin, joissa puolisoilla on juridisesti yhteisiä lapsia, jättää huomiotta lapsettomien perheiden lisäksi myös monet uusperhetilanteet. Uusperheessä eletään usein lapsiperhearkea, vaikka lapset eivät ole yhteisiä.

”Lapsettomien leskien rajaaminen eläkelain ulkopuolelle osoittaa, että lainsäädännössä ei tunnisteta moninaistuvia perherakenteita”, sanoo Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr).On kestämätöntä, että uusperheessä, jossa lapsia voi olla molempien puolisojen edellisistä liitoista, leskeneläkkeen ehtona on nimenomaan juridisesti yhteinen lapsi.”

Leskeneläkeoikeuden laajentaminen alle 50-vuotiaille lapsettomille leskille ei ole suuri taloudellinen satsaus eläkeuudistuksen kokonaisuudessa. Vähennysmekanismin johdosta eläke jää puolen vuoden jälkeen maksuun vain pienituloisimmille.

Mari-Leena Talvitien lisäksi kirjallisen kysymyksen allekirjoittivat Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja Mirka Soinikoski sekä kansanedustajat Sari Multala, Jussi Saramo sekä Saara-Sofia Sirén.

Kirjallinen kysymys asianomaisen ministerin vastattavaksi:
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kaikille leskille voidaan taata yhdenvertainen iästä ja perhemuodosta riippumaton eläkeoikeus?
Mitä hallitus tekee parantaakseen nuorten leskien asemaa?

Lisätietoja:
Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie, puh. 044 527 3288
Kansanedustaja, Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja Mirka Soinikoski, puh. 050 514 4722