Monimuotoisten perheiden terveiset puoliväliriiheen: Vaikeassa tilanteessa perheiden palveluihin tulee ohjata lisää rahaa

15.04.2021 - Kannanotot - Anna Moring

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii ensi viikolla puoliväliriiheen kokoontuvaa hallitusta huomioimaan koronan vaikutukset lapsiperheisiin sekä satsaamaan lasten ja perheiden palveluihin. Verkosto myös muistuttaa, että korona-aika on vaikuttanut monien perheiden taloudellisiin mahdollisuuksiin saada lapsia.

Puoliväliriihessä on laitettava resursseja lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen sekä koronapandemian jälkihoitoon. Verkosto huomauttaa, että lapsiperheköyhyyden torjuminen edellyttää nimenomaan vanhemmille suunnattu tukea, tehokasta sosiaaliturvan kehittämistä sekä työllisyystoimia.

”Vanhempien työllistymisen mahdollistaminen on parasta lapsiperheköyhyyden torjumista”, toteaa verkoston erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen. ”Riittävän sosiaaliturvan ohella tärkeää on turvata laadukkaat lastenhoidon palvelut, jotka vastaavat myös keikkatyötä tai vuorotyötä tekevien vanhempien tarpeisiin.”

Verkosto korostaa, että koronan jälkihoitoon liittyvistä päätöksistä on tehtävä huolellinen lapsi- ja perhevaikutusten arviointi. Toimenpiteitä, jotka heikentävät lasten, nuorten tai perheiden asemaa, ei saa toteuttaa.

”Lapsilta, nuorilta ja perheiltä leikkaaminen ei voi tulla kyseeseen myöskään koronan jälkihoidossa. Sen sijaan lasten ja perheiden palveluihin tulee ohjata lisää rahaa, jotta kriisin haittavaikutukset eivät muutu pysyviksi eroiksi eri lapsiryhmien välille. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin on oltava ykkösprioriteetti kaikissa toimenpiteissä”, toteaa verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

”Esimerkiksi panostaminen lapsiperheiden matalan kynnyksen kotipalveluun on tarpeen, sillä etenkin niissä perheissä, joissa hoivaverkostot ovat koronan aikana olleet vähäiset, vanhemmat voivat olla uupuneita ja tarvita matalan kynnyksen kotiin tuotavaa apua. Myös lastensuojelun sosiaalityön sitovaa ja riittävän alhaista asiakasmitoitusta on kiirehdittävä.”

Koronan jälkihoidossa lapsi- ja perhejärjestöillä on aivan keskeinen rooli. Järjestöjen tuottamat perhe- ja lapsipalvelut täydentävät kuntien järjestämiä palveluita koronan jälkihoidossa. Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan avulla voidaan tarjota lapsille, nuorille ja perheille matalan kynnyksen tukea ja yhteisöllistä toimintaa, jota eivät rajoita pääsymaksut tai harrastuskustannukset.

”Järjestöjen toiminnan resurssit on tärkeä turvata puoliväliriihessä kompensoimalla Veikkauksen tuloutuksen alenema järjestöille”, Moring painottaa.

Monimuotoiset perheet -verkosto esittää puoliväliriiheen seuraavia huomioita:

  • Lasten, nuorten ja perheiden palveluista ei saa leikata.
  • Koronan jälkihoidon toimenpiteistä on tehtävä huolellinen lapsi- ja perhevaikutusten arviointi. Samalla on priorisoitava toimenpiteet, joiden arvioidaan tukevan parhaiten lasten ja nuorten hyvinvointia.
  • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on saatava lisäresursseja.
  • Lastensuojelun sosiaalityölle on asetettava sitova ja riittävän alhainen asiakasmitoitus.
  • Perheellistymismahdollisuuksia on tuettava myös koronan jälkihoitona: hedelmöityshoitoja on resursoitava paremmin ja koronan aikana kertyneet hoitojonot purettava, adoptioperheiden on pikimmiten päästävä viivästyneille lapsenhakumatkoille ja vanhemmuuslaki on säädettävä nykyistä laajempana.
  • Perhetilanteiden tukeminen on työllisyyskysymys. Työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia on parannettava etenkin yhden vanhemman perheissä ja muissa monimuotoisissa perhetilanteissa. Aamu- ja iltapäivähoidosta ei saa leikata, vuoropäivähoitoa ja koululaisten ilta- ja viikonloppuhoitoa on lisättävä.
  • Sosiaaliturvan tasoa ei saa laskea. Sosiaaliturvauudistuksella tulee vähentää lapsiperheköyhyyttä sekä joustavoittaa etuuksien, ansiotulon ja palvelujen yhteensovittamista eri perhetilanteissa.
  • Veikkauksen voittojen tuloutuksen alenema on kompensoitava järjestöjen rahoituksessa.

Lisätietoja
Anna Moring
Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto
etunimi[.]sukunimi[at]monimuotoisetperheet.fi