Monimuotoiset perheet -verkoston terveiset hallituksen kehysriiheen: Monimuotoisten perheiden perhevapaat kuntoon!

09.04.2018 - Kannanotot -

Monimuotoiset perheet –verkosto vaatii Suomen hallituksen kehysriihessä monimuotoisten perheiden perhevapaiden parantamista. Nykyisellään perhevapaajärjestelmä kohtelee monimuotoisia perheitä eriarvoisesti sekä keskenään, että ns. normiperheiden kanssa.

Laskutavasta riippuen noin puolet suomalaisista perheistä eroaa tavalla tai toisella normista. Monimuotoisia perheitä yhdistää se, että kaikkia heitä kohdellaan tavalla tai toisella eriarvoisesti lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä.

– Lapsia ei saa asettaa perhevapaiden suhteen eriarvoiseen asemaan siitä riippuen, minkä muotoiseen perheeseen he syntyvät tai saapuvat, tiivistää Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen projektipäällikkö Anna Moring.

Käsitys yhdenlaisesta tyyppiperheestä ei vastaa todellisuutta, ja sen aiheuttamien epäkohtien korjaaminen on välttämätöntä kaikkien perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Laskevan syntyvyyden Suomessa tarvitaan kaikenlaisia lapsiperheitä. Tarvitaan lainmuutoksia, jotka mahdollistavat erilaisten perhemuotojen perheen ja työelämän yhdistämisen joustavalla tavalla.

– Pelkkä erilaisten perheiden arvostaminen ei riitä, vaan tarvitaan samat mahdollisuudet kaikille lapsiperheille perheen ja työn yhdistämiseen, verkostosta muistutetaan.

Monimuotoiset perheet –verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Familia ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.