Monimuotoiset perheet -verkosto hallitusohjelmasta: 4,5/5 tähteä

03.06.2019 - Kannanotot -

Verkosto kiittää hallitusohjelmaa monimuotoisuuden nostamisesta perhepolitiikan keskiöön.

Tänään julkaistu hallitusohjelma ottaa perhepolitiikkansa lähtökohdaksi perheiden monimuotoisuuden. ”Perhepolitiikkaa haastavat vahvasti niin uudenlaiset tarpeet kuin lapsiperheiden muuttuminen monimuotoisemmiksi”, ohjelmassa todetaan. ”Suomessa jo noin kolmasosa kaikista perheistä ei ole enää perinteisiä ydinperheitä: esimerkiksi uusperheiden ja sateenkaariperheiden määrä on kasvanut. Nykyiset toimintatavat ja tuen muodot eivät vastaa kaikkien perheiden todellisiin tarpeisiin. Yhteiskunnassa ei ole riittävästi pystytty edistämään työn ja perheen yhteensovittamista ja hoivavastuun tasa-arvoisempaa jakautumista.”

Monimuotoisten perheiden näkökulmasta hallitusohjelmassa on lukuisia hyviä kirjauksia. Hallitus haluaa parantaa vuoroasuvien lasten asemaa, helpottaa perheenyhdistämisen käytäntöjä, toteuttaa kaikki perheet yhdenvertaisesti huomioivan perhevapaauudistuksen, palauttaa subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen, torjua rasismia ja syrjintää sekä saattaa hedelmöityshoidot kaikkien niitä tarvitsevien saataville. Myös ei-kaupallisten sijaissynnytysjärjestelyjen mahdollistamista selvitetään.

Lisäksi hallitus lupaa yhdistää äitiys- ja isyyslait yhdeksi vanhemmuuslaiksi, jossa toivottavasti huomioidaan kattavasti erilaiset perherakenteet ja moninaiset vanhemmuuden toteuttamisen muodot. Ohjelmassa on kirjaus myös siitä, että vuoroasuvalla lapsella voisi jatkossa olla kaksi tasavertaista osoitetta.

”Tämä olisi suuri parannus etenkin palvelujen saatavuuden ja sosiaaliturvan kannalta, kun vuoroasuva lapsi voidaan aidosti ottaa huomioon osana kahta eri ruokakuntaa”, sanoo Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Lapsiperheköyhyyttä torjutaan ohjelmassa useilla toimenpiteillä, muun muassa korottamalla lapsilisän yksinhuoltajakorotusta siten, että myös toimeentulotuen varassa elävät hyötyvät korotuksesta, sekä korottamalla elatustukea.

”Työllisyysasteen kasvattaminen ja lapsiperheköyhyyden torjuminen olisivat vielä vahvemmilla kantimilla, jos vuoropäivähoidon ja pienten koululaisten ilta- ja yöaikaisen hoidon saatavuutta parannettaisiin. Tällä hetkellä vuorohoidon puute hankaloittaa etenkin yksinhuoltajien työllistymistä”, Moring toteaa.

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää hallitusohjelmaa erittäin hyvistä perhepoliittisista kirjauksista. ”Antaisin tälle ohjelmalle 4,5/5 tähteä”, Moring myhäilee. ”Tämän pohjalta on hyvä lähteä toteuttamaan kunnianhimoista ja kaikki perheet huomioivaa perhepolitiikkaa seuraavan neljän vuoden ajan.”

Lisätietoja
Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija, 050 3750 83.