Monimuotoiset perheet -verkosto etsii johtavaa asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

21.06.2023 - Uutiset - Sofia Lindqvist

Etsimme lainsäädäntövaikuttamisen osaajaa, joka toimisi Monimuotoiset perheet -verkoston johtavana työntekijänä ja kahden erityisasiantuntijan esihenkilönä. Johtavalla asiantuntijalla on mahdollisuus olla rakentamassa kaikkien perheiden Suomea, jossa monenlaisten perheiden on hyvä elää. Verkosto on tunnettu yhteiskunnallinen vaikuttaja, ja voimme tarjota mielenkiintoisen työn ja innostavan työyhteisön.

Verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat perhemuodoltaan jotenkin oletetusta perheestä. Verkoston tavoitteena on, että perhelainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja työelämä huomioivat paremmin perheiden ja elämäntilanteiden monimuotoisuuden. Verkosto haluaa kasvattaa tietoisuutta monimuotoisten perheiden ja erityisesti niissä kasvavien lasten erityisistä tarpeista. Verkosto tekee lainsäädäntöön, palvelujärjestelmään ja työelämään kohdistuvaa vaikuttamistyötä ja kehittää verkoston järjestöjen vaikuttamistyön osaamista. Toimintaa rahoittaa STEA.

Johtava asiantuntija toimii verkoston lainsäädäntövaikuttamisen asiantuntijana, minkä lisäksi hän johtaa verkoston toimintaa. Johtavalla asiantuntijalla on kokonaisvaltainen vastuu verkoston toiminnasta ja taloudesta. Hän toimii verkoston johtoryhmän esittelijänä ja kahden erityisasiantuntijan esihenkilönä.

Johtava asiantuntija vastaa lainsäädäntöön kohdistuvasta vaikuttamistyöstä. Verkoston kaksi muuta erityisasiantuntijaa vastaavat palvelujärjestelmään ja työelämään kohdistuvasta vaikuttamistyöstä. Johtavan asiantuntijan asiantuntijatehtäviin kuuluvat verkoston perhepoliittisten tavoitteiden muotoilu lausunnoiksi, taustapapereiksi, kannanotoiksi ja tiedotteiksi, lainsäädäntöhankkeisiin osallistuminen asiantuntijana, verkoston vaikuttamisviestinnän johtaminen ja esimerkiksi vaalikampanjat. Asiantuntijatehtäviin kuuluvat myös koulutus- ja vaikuttamistyön materiaalien työstäminen sekä kohderyhmiä koskevan tiedon kerääminen, analysointi, koostaminen ja raportointi.

Johtavan asiantuntijan hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi verkoston talouden suunnittelu ja seuranta sekä avustushakemusten laatiminen ja raportointi rahoittajalle. Verkoston toimintaa hallinnoi yksi verkoston jäsenistä, Sateenkaariperheet ry, joka hoitaa käytännön taloushallinnon sekä henkilöstöhallinnon rakenteiden kehittämisen. Johtavan asiantuntijan esihenkilönä toimii Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja.

Työ edellyttää:

 • Kokemusta lainsäädäntöön kohdistuvasta vaikuttamistyöstä
 • Lainsäädäntöprosessin vaiheiden tuntemusta
 • Vaikuttamisviestinnällisiä taitoja
 • Sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa
 • Johtamiskokemusta
 • Soveltuvaa koulutusta

Lisäksi arvostamme:

 • Verkostoja lainsäädäntöprosessien olennaisiin viiteryhmiin, kuten poliittisiin päättäjiin, ministeriöihin ja alan asiantuntijaorganisaatioihin
 • Perhepolitiikan, sosiaali- ja terveyspolitiikan ja yhdenvertaisuuden sisältöasiantuntemusta
 • Järjestökentän tuntemusta
 • Tutkimus- ja selvitystyön kokemusta
 • Ruotsin ja englannin kielten sujuvaa hallintaa

Työsuhde on kokopäiväinen (37,5 h/vko) sekä toistaiseksi voimassa oleva. Työtehtäviin sisältyy matkustamista kotimaassa. Työ suoritetaan pääosin Helsingin kantakaupungissa sijaitsevasta toimitilasta käsin. Osa työtehtävistä tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin. Työyhteisön etätyökäytännöt mahdollistavat myös osittaisen etätyöskentelyn.

Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja hallinnoivan järjestön Sateenkaariperheet ry:n palkkapolitiikkaa. Työtehtävän vaativuus on määritelty TES:in korkeimpaan vaativuusluokkaan 7, jota on korotettu 5% erityistekijälisällä. Työnantaja on lisäksi halunnut korottaa palkkataulukon mukaisia lähtöpalkkoja kaikille työntekijöille myönnetyllä ylimääräisellä työnantajakohtaisella lisällä, joka on tällä hetkellä 7 %, mutta nousee vuoden 2024 loppuun mennessä 10 prosenttiin.

Kyseessä olevan työtehtävän lähtöpalkka on siten 3388,60 euroa. Lähtöpalkan päälle lasketaan TES:n mukaiset henkilökohtaiset lisät 0–30% (mukaan lukien vuosisidonnainen takuu 0-14%, erityinen soveltuvuus ja työssä suoriutuminen) sekä ilta- ja viikonloppulisät. Työsuhde-etuina tarjotaan liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä yleislääkäritasoinen työterveyshuolto.

Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Sitoudumme toteuttamaan tarvittavia mukautuksia ja sovellamme rekrytoinnissa positiivista erityiskohtelua valitsemalla tasavahvoista hakijoista syrjinnälle alttiiseen ryhmään kuuluvan hakijan. Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteeseen juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi viimeistään sunnuntaina 20.8.2023.

Jos sinulla on erityistarpeita, joita toivot huomioitavan työhaastattelutilanteessa, voit ilmoittaa niistä erillisellä lomakkeella. Katsomme mukautustarpeet vasta sen jälkeen, kun olemme valinneet haastatteluun kutsuttavat.

Työhaastattelut suoritetaan keskiviikkona 6.9. tai tiistaina 12.9. Työntekijän valinta pyritään vahvistamaan 21.9. Työsuhde alkaa 1.10.2023 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoa verkostosta osoitteessa www.monimuotoisetperheet.fi

Lisätietoja työpaikasta antaa Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, puhelimitse ti 27.6. klo 10–12, to 13.7. klo 14-16 ja ke 26.7. klo 12-14 numerossa 044 997 1956