Monimuotoiset perheet julkaisi poliittiset tavoitteensa 2019–2023

11.01.2019 - Uutiset -

Monimuotoiset perheet -verkosto tavoittelee tulevalla hallituskaudella lapsiperheellistymisen esteiden purkamista ja poistamista.

Lapsettomuushoitojen saatavuutta on parannettava ja hoitojen yhdenvertaisuus taattava, perheen yhdistämistä helpotettava ja perhehoidon asemaa lastensuojelussa vahvistettava. Lainsäädännön on turvattava lapsen oikeus tosiasiallisiin vanhempiinsa myös sateenkaari- ja uusperheissä.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, sosiaaliturvan uudistus sekä perhevapaiden uudistaminen ovat muita tulevan hallituskauden päällimmäisiä kysymyksiä.

Perheiden monimuotoisuuden ja erilaisten perhetilanteiden huomioimisen on edelleen oltava keskiössä kaikessa perheitä koskevassa poliittisessa päätöksenteossa.

Perhevapaauudistus on toteutettava lapsilähtöisesti siten, että jokaisella lapsella on yhdenvertainen oikeus olla kotona läheistensä hoidettavana perhemuodosta riippumatta.

Monimuotoiset perheet -verkoston poliittiset tavoitteet 2019 – 2023 löydät kokonaisuudessaan osoitteesta www.monimuotoisetperheet.fi/tavoitteet/hallitusohjelmatavoitteet-2019-2023/