Monimuotoiset perheet hallitusohjelmassa

24.04.2019 - Kannanotot -

Joka kolmas suomalainen perhe on tavalla tai toisella monimuotoinen. Perheiden monimuotoisuuden on oltava lähtökohta kaikessa perhepoliittisessa päätöksenteossa. Niin myös hallitusohjelmassa. Verkoston 12 toivomusta hallitusohjelmaan ovat:

1)      Perhevapaat uudistetaan. Uudistus on lapsilähtöinen ja lapsikohtainen sekä joustaa perheiden erilaisten elämätilanteiden mukaan.

2)      Työn ja perheen yhteensovittamisen käytäntöjä kehitetään perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioiviksi.

3)      Vuoropäivähoitoa sekä vuorotyössä käyvien vanhempien pienten koululaisten hoitomahdollisuuksia lisätään.

4)      Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin tulee tulosidonnainen porrastus ja sisarusalennus.

5)      Jokaisen lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautetaan.

6)      Sosiaaliturvauudistus toteutetaan lapsiperheköyhyyttä vähentävällä tavalla.

7)      Perhehoitajien sosiaaliturvaa kehitetään ja sosiaaliturvan aukkoja suljetaan.

8)      Väestörekisteriin voidaan merkitä useampi kuin yksi äidinkieli.

9)      Perheenyhdistämisen käytäntöjä helpotetaan, yhdenmukaistetaan ja rajoituksia poistetaan.

10)   Hedelmöityshoidot ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla yhdenvertaisesti.

11)   Sijaissynnytysjärjestelyille luodaan lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän tuki, jotka turvaavat kaikkien osapuolten aseman.

12)   Eduskunta laatii parlamentaarisessa yhteistyössä lapsistrategian, joka ottaa lähtökohdakseen perheiden monimuotoisen todellisuuden.