Monimuotoiset perheet etsii erityisasiantuntijaa

15.02.2019 - Uutiset -

Työpaikkailmoitus

Monimuotoiset perheet -verkosto etsii
erityisasiantuntijaa
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.4.2019-31.3.2020
(jatko mahdollinen rahoituksesta riippuen)

Erityisasiantuntija toimii Monimuotoiset perheet -verkoston toisena työntekijänä johtavan asiantuntijan ohella. Tarjoamme mahdollisuuden olla rakentamassa kaikkien perheiden Suomea, jossa monenlaisten perheiden on hyvä elää ja rakastaa.

Verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat muodoltaan jotenkin oletetusta perheestä. Olemme toteuttaneet vuodesta 2013 alkaen yhteistä vaikuttamistyön hanketta nimeltään Kaikkien perheiden Suomi. Hankkeen tavoitteena on, että perhelainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja työelämä huomioivat paremmin sen seikan, että perheet ovat muodoltaan ja elämäntilanteiltaan moninaisia ja ajassa muuttuvia, ja ovat tietoisia monimuotoisten perheiden ja erityisesti niissä kasvavien lasten erityisistä tarpeista. Hanke toteutetaan Veikkaus-varoista myönnetyllä avustuksella. Toiminnalle haetaan pysyväisluonteista rahoitusta STEA:lta vuodesta 2020 alkaen.

Erityisasiantuntija toimii verkoston asiantuntijana lasten ja perheiden palveluihin liittyvissä kysymyksissä ja vastaa palvelujärjestelmän kehittämiseen kohdentuvasta vaikuttamistyöstä. Hän vastaa myös verkoston toiminnan arvioinnin toteuttamisesta yhteistyössä johtavan asiantuntijan ja johtoryhmän kanssa. Lisäksi erityisasiantuntija vastaa verkoston oppilaitos- ja tutkijayhteistyön toteuttamisesta.

Toimenkuvaan kuuluu yhteistyössä muiden työntekijöiden sekä johtoryhmän kanssa palvelujärjestelmän osalta olemassa olevan tiedon kerääminen, analysointi, koostaminen ja raportoiminen. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu koulutus- ja vaikuttamistyön materiaalien työstäminen, asiantuntijana ja kouluttajana sekä verkoston nimettynä asiantuntijana toimiminen lasten ja perheiden palveluihin liittyvissä asioissa. Erityisasiantuntija toteuttaa verkoston viestintää yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Tehtävänkuvaan liittyy myös verkoston toimintaan ja tapahtumiin liittyvää käytännön järjestelyä.

Työ edellyttää itsenäistä työotetta ja sopeutumista ilta- ja viikonlopputöihin. Työtehtäviin sisältyy matkustamista. Työ suoritetaan pääasiassa Helsingin kantakaupungissa sijaitsevasta toimitilasta käsin. Työn menestyksekäs hoitaminen vaatii vaikuttamisintoa, soveltuvaa korkeakoulututkintoa, työkokemusta itsenäisestä (projekti)työskentelystä, kirjoitus- ja esiintymistaitoa, sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen palveluiden tuntemusta sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Lisäksi luemme hakijan eduksi viestintäosaamisen sekä kokemuksen tutkimus- ja selvitystyön tekemisestä.

Työsuhde on määräaikainen projektirahoituksesta johtuen. Hanketta hallinnoi verkoston yksi jäsen, Sateenkaariperheet ry. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Palkkaus määräytyy vaativuusluokka 6:n mukaan, lisättynä 2,5%:n työnantajakohtaisella lisällä. Ilta- ja viikonloppulisät sekä mahdolliset henkilökohtaiset lisät maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Työntekijälle kuuluvat lisäksi yleislääkäritasoinen työterveyshuolto, kulttuuri- ja liikunta- sekä työmatkaedut.

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen Monimuotoiset perheet -verkoston johtavalle asiantuntijalle Anna Moringille osoitteeseen anna.moring@www.monimuotoisetperheet.fi viimeistään perjantaina 8.3.2019 klo 16.00. Työhaastattelut suoritetaan ti 12.3.2019 ja tieto haastatteluun valituista tulee hakijoille maanantaina 11.3. puolenpäivän jälkeen. Työntekijän valinta vahvistetaan maaliskuun aikana. Työsuhde alkaa 15.4. tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoa verkostosta osoitteessa www.monimuotoisetperheet.fi

Lisätietoja antaa (ma 25.2. klo 9 -16, ke 27.2. klo 9-16 ja ti 5.3. klo 9 – 16):
Anna Moring, johtava asiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto, 050 3750 832, anna.moring@www.monimuotoisetperheet.fi

Monimuotoiset perheet -verkostoon kuuluvat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Familia ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. Verkoston yhteiset arvot ovat lapsen etu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, rohkeus ja uteliaisuus sekä avoimuus ja läpinäkyvyys

Työpaikkailmoitus pdf-muodossa löytyy täältä.