Lausunto vanhemmuuslain nojalla annettavista asetusmuutoksista

23.06.2022 - Lausunnot - Anna Moring

Monimuotoiset perheet -verkosto esittää, että vanhemmuuslain mukaisten asetusmuutosten yhteydessä velvoitetaan Digi- ja väestötietovirasto kirjaamaan väestörekisteriin myös tieto siitä, että lapsi on syntynyt kuolleena.

Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä asia Valtioneuvoston asetukseen väestötietojärjestelmästä annettun valtioneuvoston asetuksen 7§:n muuttamisesta.

Luettelossa perheoikeudellisesta asemasta kirjattavista tiedoista lisätään lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevaksi tiedoksi, ja järjestelmään talletettavaksi muiden tietojen ohella tieto siitä, että:

10) Lapsi on syntynyt kuolleena.

Tämä tieto kirjattaisiin kuolleena syntyneen lapsen synnyttäjän ja tämän aviopuolison osalta väestörekisteriin siitä eteenpäin, kun raskaus on kestänyt 154 päivää.

Ei-synnyttävän vanhemman, joka ei ole avioliitossa lapsen synnyttäjän kanssa, osalta tietoa kirjattaisiin väestörekisteriin, mikäli toinen vanhempi on tiedossa ja antaa tähän suostumuksensa, tai mikäli vanhemmuus on vahvistettu ennakollisesti neuvolassa ennen lapsen kohtukuoleman toteamista.

Perustelut:

Väestötietojärjestelmässä olisi oltava mahdollisuus kirjata lasten ja vanhempien olennaiset perhesuhteet silloinkin, kun niillä ei ole suoria oikeusvaikutuksia. Näin on tässä asetuksessa muun muassa momentissa kihlalapsen osalta 1 momentin kohdassa 6.

Vanhemmat mieltävät yleensä raskauden myöhäisessä vaiheessa kohtuun kuolleen ja kuolleena syntyneen lapsen yhtälailla lapsekseen kuin elävänä syntyneen lapsen. Perheiden näkökulmasta olis äärimmäisen merkittävää, että tieto vanhempien kaikista lapsista olisi näkyvissä väestötietojärjestelmässä.