Lausunto valtioneuvoston asetuksesta äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun asetuksen muuttamisesta

10.12.2018 - Lausunnot -

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun asetuksen (885/2002) muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää mahdollisuudesta lausua adoptiotuen muutoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esitys on kokonaisuudessaan erinomainen ja kannatettava. Yksityiskohtaisena huomiona verkosto haluaa nostaa esiin adoptiotuen määräytymispäivään liittyvän epäjohdonmukaisuuden.

Kun valmistelussa olevassa perhevapaiden uudistamisessa perhevapaat ollaan myöntämässä lapsen hoitoonottamisajankohdasta alkaen, on hieman epäjohdonmukaista, että adoptiotuki myönnettäisiin nimeämisajankohdasta alkaen. Verkosto esittää, että uutta adoptiotukea sovellettaisiin johdonmukaisuuden nimessä lapsen hoitoonottamisajankohdasta alkaen.

Lisäksi verkosto toteaa, että tällä hetkellä adoptiotukien uudelleentarkastelu on epäjohdonmukaista ja tarkasteluvälit näyttävät venyvän pitkiksi. Johdonmukaista olisi tarkastella tukien korotustarpeita säännöllisesti kahden vuoden välein, jolloin muutostarpeet pystyttäisiin huomioimaan ajoissa.

Lisätietoja:
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 3750832