Lausunto ulkomaalaislain muutoksesta

09.02.2016 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkosto: Perheenyhdistämisen vaatimuksia ei saa kiristää

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi asettaa kohtuuttomia edellytyksiä perheenyhdistämiselle. Esityksen mukaan Suomessa oleskelevan perheenkokoajan elatusvalmiusvaatimusta nostetaan, ja esimerkiksi kaksilapsisen perheen Suomeen saamiseksi vaaditaan 2600 euron kuukausittaiset nettotulot. Bruttotuloina tämä tekee noin 4000 euroa kuukaudessa.

Tämä vaatimus tulisi koskemaan myös suomen kansalaisia, jotka haluavat saada EU:n ulkopuolisen maan kansalaisuuden omaavan perheensä Suomeen. Näin ollen esimerkiksi EU:n ulkopuolelle opiskelemaan lähtenyt ja siellä perheen perustanut Suomen kansalainen ei voisi muuttaa perheensä kanssa Suomeen, ellei perheenkokoajalla olisi osoittaa vaadittavia tuloja.

Ehtojen kiristys on epäinhimillinen ja lapsen edun vastainen. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaan ihmisellä on kiistämätön oikeus perheelämään. Lakiuudistus evää käytännössä suomessa oleskelevilta ulkomaalaisilta ja ulkomailla oleskelevilta Suomen kansalaisilta oikeuden elää perhe-elämää Suomessa ilman suomalaisten keskitulon ylittävää tulotasoa.

Ehtojen näin voimakas kiristäminen lisää sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Suomalaisen miehen keskipalkka on 3913 euroa/kk vuonna 2015, mikä sekään ei aivan riitä perheenyhdistämisen vaatimuksiin. Mutta naisten keskipalkka on vain 3068 euroa/kk, ja tällä palkkatasolla Suomessa asuvan äidin on turha edes haaveilla lastensa ja puolisonsa tuomisesta Suomeen, jos nämä eivät ole EU-maan kansalaisia.

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii hallitusta peruuttamaan uudistuksen ja huomioimaan perheenyhdistämisen käytännöissä kansainväliset ihmisoikeussopimukset, kunkin ihmisen oikeuden perhe-elämään sekä lapsen edun periaatteen ja lapsen oikeuksien sopimuksen.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 375 0832