Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

11.04.2024 - Lausunnot - Tiina-Emilia Kaunisto

Asetus 1: Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää mahdollisuudesta lausua TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta.

Erilaiset perhetilanteet on huomioitava työllisyyspalveluissa, jotta hallituksen työllisyystavoitteet saavutetaan tällä vaalikaudella. Tästä syystä painotamme asetusta kaksi, jotta valtakunnallinen neuvottelukunta huomioi myös työnhaun perheystävällisyyden.

Kannustamme kuntia pilotoimaan lapsiperheellisille tarkoitettuja työllisyyspalveluita, joissa on huomioitu lastenhoito. Työnhaun palveluprosesseja on tärkeää kehittää kunnissa niin, että niissä ymmärretään monimuotoisia, muuttuvia ja yksilöllisiä perhetilanteita.

Työllisyyspalveluiden henkilöstölle on annettava perehdytystä ja koulutusta monimuotoisuuden ja erilaisten perhetilanteiden kohtaamiseen. Työllisyyspalvelut voidaan järjestää myös niin, että lapsiperheelliset tai lapsiperheellistymistä toivovat työnhakijat ohjataan osalle työllisyyspalveluiden henkilöstöstä.

Asetus 2: Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluiden ohjauksesta

Valtakunnallisen neuvottelukunnan kokoonpanossa ei ole huomioitu perheystävällisyyttä ja työllisyyden tukemista eri perhetilanteissa. Ehdotettu kokoonpano on kannatettava, mutta sen lisäksi neuvottelukunnassa tulee olla mukana myös ymmärrystä työnhakijoiden eri perhetilanteista ja muusta monimuotoisuudesta, jotka vaikuttavat työllistymiseen ja työnhakuun.

Mikäli neuvottelukunnan kokoonpanoon ei oteta edustusta, on asetuksen kohdassa huomioitava, että jaostoissa on edustusta ja asiantuntemusta työllistymisen tukemiseen eri perhetilanteissa ja muun monimuotoisuuden vaikutuksesta työllistymiseen. Työllistymiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi sateenkaarevuus, maahanmuuttotausta tai oletuksesta poikkeava perhetilanne, joka koetaan työpaikalla jollain tavalla hankalaksi.

Erilaisia työllistymishaasteita ja työssäkäynnin haasteita on esimerkiksi yhden vanhemman perheillä, vuoroasuvan lapsen vanhemmalla, uusperheissä, sateenkaarivanhemmilla ja kahden kulttuurin perheen Suomeen muuttaneella puolisolla. Irtisanotuksi voi tulla myös lapsen tai puolison kuoleman kokenut ja hedelmöityshoidoissa käyvä tai adoptioprosessissa oleva.

Lisää työssäkäynnin haasteista eri perhetilanteissa:

Moring, Anna & Kaunisto, Tiina-Emilia (2021): Miten työelämän perheystävällisyydessä huomioidaan perhetilanteiden monimuotoisuus? Työelämän tutkimus, Vol 19 Nro 4.