Lausunto perhe-eläkkeiden uudistamisesta

06.11.2020 - Lausunnot - Anna Moring

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö, 5.11.2020, diaarinumero VN/8261/2019.

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää hallituksen esitystä siitä, että leskeneläke ulotettaisiin myös avoliitosta leskeksi jääneisiin, joilla on avopuolison kanssa yhteinen lapsi. Lisäksi verkosto tervehtii ilolla esitystä myös työeläkelain mukaisen lapseneläkkeen jatkamisesta kahdella vuodella siten, että se kelan lapseneläkkeen sekä juridisten vanhempien elatusvelvollisuuden tapaan kattaa lapsen mahdollisen toisen asteen koulutusvaiheen. Verkosto kiittää myös sitä, että leskeneläkettä vastaava määrä voidaan maksaa lapseneläkkeenä lapselle, jos leskeneläkkeen saajaa ei ole. Näin turvataan lapsen asemaa elämän traagisessa muutoskohdassa.

Verkosto suhtautuu hyvin kriittisesti siihen, että esitys leikkaisi leskeneläkkeen kategorisesti määräaikaiseksi. Lisäksi esityksen mukaan leskeneläke rajaisi edelleen ulkopuolelle nuoret lesket, joilla ei ole puolisonsa kanssa yhteistä lasta. Tämä on erityisen väärin tilanteessa, jossa henkilö ei puolison sairauden tai tahattoman lapsettomuuden vuoksi ole ehtinyt tai pystynyt saamaan puolisonsa kanssa yhteistä lasta. Tämä rajaus asettaa lesket keskenään eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella ja on siksi hengeltään perustuslain syrjintäkiellon vastainen.

Verkosto huomauttaa, että koska leskeneläkkeestä on esityksen mukaan tulossa yhä vahvemmin kriisivaiheen sopeutumiseen auttava tukimuoto, olisi loogista, että se ulotettaisiin koskemaan kaikkia kriisivaiheita yhtäläisesti. Lesken tuen tarve ei riipu siitä, kuinka kauan avioliitto on kestänyt tai onko parilla yhteisiä lapsia. Esimerkiksi uusperhetilanteessa parilla voi olla taloudessaan hyvinkin useita lapsia, joista yksikään ei kuitenkaan ole parin yhteinen. Esimerkiksi näissä tilanteissa on kohtuutonta, että leski jää yhä ilman eläkettä siksi, ettei parilla ole nimenomaan yhteisiä juridisia lapsia.

Lisätietoja
Anna Moring
Johtava asiantuntija
Monimuotoiset perheet -verkosto
050 3750832
anna.moring@www.monimuotoisetperheet.fi