Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yleisestä asumistuesta

24.01.2014 - Lausunnot -

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yleisestä asumistuesta. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Monimuotoiset perheet -verkosto on tutustunut luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi yleisestä asumistuesta. Verkosto lausuu kantanaan luonnokseen seuraavaa:

Suomalaisessa yhteiskunnassa perhemallit ovat erilaisia, eivätkä kaikki perheet jakaudu ongelmattomasti ruokakuntiin, joiden henkilömäärän perusteella asumistukipäätös voitaisiin helposti tehdä. Perheiden monimuotoisuuden huomioiminen asumistukea jaettaessa edellyttää, että asumistukea jaettaessa voitaisiin huomioida myös tosiasiallisesti ruokakuntaan kuuluva henkilö, joka ei virallisesti ole kirjoilla tuen hakijan kanssa samassa osoitteessa.

Nykytilanteessa esimerkiksi eroperheissä ja uusperheissä yksi tärkeä lasten ja eri osoitteessa asuvien vanhempien tapaamisia haittaava tekijä on se, ettei etävanhemmalla ole taloudellisia edellytyksiä riittävän suureen asuntoon, jotta lapsi voisi viettää siellä pidempiä aikoja. Asumistukea jaettaessa tulisi näissä tilanteissa voida huomioida myös lapsi, joka ei ole virallisesti kirjoilla ruokakunnassa, mutta viettää siellä paljon aikaa. Näin voidaan nykytilanteessa toimia jo esimerkiksi joidenkin kaupunkien omia vuokra-asuntoja haettaessa.

Suomessa lapsi ei voi olla kirjoilla kuin yhdessä osoitteessa kerrallaan, vaikka hän tosiasiassa asuisi jopa puolet ajastaan toisessa kodissa. Pienituloiselle etävanhemmalle voi tässä tilanteessa olla tapaamisten laajuuden ratkaiseva kynnyskysymys se, ettei hän pysty tarjoamaan lapselle riittäviä tiloja. Esimerkiksi Ruotsissa lapsella voi olla kaksi yhtäaikaista osoitetta, jolloin lapsen asuminen molemmissa perheissään voidaan ottaa huomioon myös virallisissa yhteyksissä.

Monimuotoiset perheet -verkosto esittää, että ruokakunnassa säännöllisesti aikaa viettävä, mutta toisessa kodissaan kirjoilla oleva lapsi tulisi voida ottaa huomioon asumistukea määriteltäessä.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
050 3750832