Lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportista

05.11.2013 - Lausunnot -

Lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportista: Monimuotoisten perheiden perhevapaat yhdenvertaisiksi. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportista. Verkosto vaatii hallitusta terästämään toimiaan monimuotoisten perheiden perhevapaiden yhdenvertaistamiseksi.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallituskauden aikana yhdenvertaistetaan monimuotoisten perheiden perhevapaat. Tasa-arvo-ohjelman väliraportissa kuitenkin todetaan (s. 19), että toimenpiteitä asian suhteen ei ole käynnissä. Monimuotoiset perheet -verkosto peräänkuuluttaa toimenpiteiden aloittamista mahdollisimman pian.

Monimuotoiset perheet -verkosto ja sen järjestöt ovat valmiita toimimaan asiantuntijoina tämän tavoitteen toteuttamisen valmistelussa. Verkoston järjestöillä on asiantuntemusta kaikkien hallitusohjelmassa sekä hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa mainittujen perhemuotojen tilanteista ja niistä käytännön toimista, joita perhevapaiden yhdenvertaistaminen vaatisi.

Kun isyysvapaita vuonna 2012 uudistettiin (ks. HE 111/2012), useiden monimuotoisten perheiden nimenomainen vaatimus oli, että jo tuossa uudistuksessa olisi huomioitu erilaiset perhemuodot, esimerkiksi yksinhuoltajat, sateenkaariperheet, adoptioperheet ja monikkoperheet, ettei näiden perheiden näkökulma hukkuisi ja muutokset jäisi toteutumatta. Samaa toivoi myös eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta lausunnossaan.

Näin ei kuitenkaan tehty. Sen sijaan lakiesityksessä todettiin, että asia on syytä valmistella erikseen. Nyt olisi korkea aika edetä tämän valmistelun suhteen, jotta uudistukset ehtisivät toteutua vielä tämän hallituskauden aikana. Jatkossa kaikissa perhevapaita koskevan lainsäädännön muutoksissa tulisi huomioida jo alusta alkaen monimuotoisten perheiden tilanne, jotta näiden perheiden oikeudet eivät jäisi muiden asioiden jalkoihin.

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii monimuotoisten perheiden perhevapaiden yhdenvertaistamista mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
050 3750832