Lausunto hallituksen esitykseen perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta

25.08.2015 - Lausunnot -

Monimuotoiset perheet -verkoston lausunto hallituksen esityksestä perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta; aamu- ja iltapäivähoidon maksut. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Monimuotoiset perheet -verkosto lausuu hallituksen esityksestä aamu- ja iltapäivähoidon maksujen uudistamiseksi seuraavaa:

Maksujen taso

Maksujen korotuksen taso on liian korkea. Maksuja korotetaan kerralla nykytilanteesta jopa 100%. Etenkin perheelle, jolla on kaksi tai useampia lapsia kerrallaan aamu- tai iltapäivähoidon piirissä, maksukorotus on täysin kohtuuton. Maksut kohdistuvat pienten lasten perheisiin, joissa vanhemmilla on usein pienemmät tulot ja toisaalta välttämättömät menot ovat suuret verrattuna muuhun väestöön.

Maksun alennuksen tai poiston anominen

Verkosto kiittää lakiesitystä siitä, että kaikkein pienituloisimmat voidaan jättää maksun ulkopuolelle. Maksujen tulisi kuitenkin olla suoraan määritellysti tulosidonnaisia, kuten päivähoitomaksut ovat, jolloin maksujen alentaminen tai poistaminen tapahtuisi maksun määräytymisen yhteydessä. Nykytilanteessa maksuvapautuksen tai maksualennuksen hakeminen on täysin asiakkaan vastuulla eikä mahdollisuudesta juurikaan tiedoteta.

Jatkossa tieto maksuvapautuksen tai -alennuksen mahdollisuudesta ja selkeät toimintaohjeet sen hakemiseksi tulisi antaa asiakkaalle viimeistään laskutuksen yhteydessä.

Maksujen määräytymisessä tulisi myös noudattaa kohtuullistamisperiaatetta monikkoperheissä ja muissa perheissä, joissa on samanaikaisesti useampia lapsia aamu- tai iltapäivähoidon piirissä. Aamu- ja iltapäivähoidon maksuihin tulisi säätää sisarusalennus helpottamaan monilapsisten perheiden taloudellista tilannetta. Lapsiköyhyystutkimuksen mukaan köyhyysriski on suurin yksinhuoltajaperheissä, pienten lasten perheissä ja monilapsisissa perheissä.

Lisätietoja
Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
050 375 0832