Kysely: Avio- ja avoerot aiheuttavat jaksamisongelmia työpaikoille

03.03.2021 - Kannanotot - Tiina-Emilia Kaunisto

Ammattiliittojen luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan avio- ja avoeroihin liittyvä elämänmuutos kuormittaa työntekijöitä monilla työpaikoilla.

Noin joka kolmannen luottamushenkilön mukaan työpaikan työntekijöillä on ollut haasteita perheen ja työn yhteensovittamisessa avo- tai avioeron yhteydessä viimeisen viiden vuoden aikana. Tämä ilmenee Monimuotoiset perheet -verkoston, Ammattiliitto Pron, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Insinööriliiton toteuttamasta kyselystä luottamushenkilöille.

Ongelmia havainneista valtaosan eli 82 prosentin mukaan suurin haaste liittyy työntekijän jaksamiseen. Kolme neljästä vastanneesta kertoo eron hankaloittaneen myös perhearjen ja työn yhdistämistä.

– Ero on aina suuri elämänmuutos ja voi tuoda mukanaan uudenlaisia perheen sekä työn yhteensovittamisen haasteita. Tukemalla työntekijää perhetilanteiden muutoksissa työnantaja saa hänestä sitoutuneen työntekijän, muistuttaa työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto Monimuotoiset perheet -verkostosta.

Eniten ongelmia olivat havainneet kyselyn mukaan PAMin luottamushenkilöt, joista miltei joka toinen tunnisti eroihin liittyviä haasteita työpaikaltaan. Pron luottamushenkilöistä haasteita oli havainnut 22 prosenttia ja Insinööriliiton luottamushenkilöistä 24 prosenttia.

– PAMilaisten alojen työ vaatii yleensä läsnäoloa työpaikalla. Lisäksi työ on usein vuorotyötä, jonka sovittaminen uuteen elämäntilanteeseen esimerkiksi lastenhoitojärjestelyjen vuoksi voi olla haasteellista. Työnantajien olisi hyvä huomioida ja tukea työntekijän jaksamista erotilanteissa. Yksi tukitoimi voisi esimerkiksi olla työntekijän työaikatoiveiden tavallista parempi huomioiminen, kommentoi PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku.

Etätyöt ovat tutkimusten mukaan hyvä tapa tukea työntekijän työn ja perheen yhteensovittamista. PAMilaisilla aloilla mahdollisuudet etätöihin ovat hyvin vähäiset verrattuna moniin Prohon ja Insinööriliittoon kuuluviin aloihin.

Työnantajien asenteissa etätöitä kohtaan on kyselyn mukaan monilla työpaikoilla vielä parannettavaa myös Prohon ja Insinööriliittoon kuuluvilla aloilla.

– Koronan aikana etätöiden tekeminen on tullut mahdolliseksi sellaisillakin työpaikoilla, joilla niitä ei ole juurikaan tehty aikaisemmin. Etätöihin tulee olla mahdollisuus myös pandemian selättämisen jälkeen. Se on myös luottamushenkilöidemme toive, toteaa työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta Prosta.

Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 71 prosenttia toivoo, että erilaisiin perhetilanteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin varaudutaan työyhteisöissä ennakolta. Työpaikalla voidaan esimerkiksi laatia yhteiset pelisäännöt tai henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat perhetilanteet voidaan huomioida osana henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon selvityksiä ja toimintaa.

Osassa tapauksista työntekijä on joutunut irtisanoutumaan perhearkeen liittyvien haasteiden vuoksi, sillä työnantaja ei ole tukenut perheen ja työn yhdistämistä eron jälkeisessä elämänmuutoksessa.

– Jotta voimme välttää turhia irtisanoutumisia, esihenkilöt voivat kutsua oma-aloitteisesti työntekijän keskustelemaan, tuleeko muuttunut perhetilanne huomioida esimerkiksi joustoina tai työtehtävien järjestelyissä. Keskustelua voidaan käydä tai järjestellä tehtäviä uudelleen vain, jos työntekijä sitä haluaa, huomauttaa tutkimuspäällikkö Jenni Larjomaa Insinööriliitosta.

Monimuotoiset perheet -verkoston ja kolmen ammattiliiton kyselyyn syys-lokakuussa 2020 vastasi yhteensä 778 luottamushenkilöä. Vastanneista Ammattiliitto Prota edusti 454, Palvelualojen ammattiliitto PAMia 223 ja Insinööriliittoa 101.

Lue lisää – Kysely luottamushenkilöille perheiden monimuotoisuudesta

Kysely luottamushenkilöille perheiden monimuotoisuudesta 2021