Kaikkien perheiden Suomi -hanke päättyi – Monimuotoiset perheet verkoston tominta jatkuu

08.01.2020 - Uutiset -

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ehdotti Monimuotoiset perheet -verkostolle toistaiseksi voimassaolevaa rahoitusta. Joulukuun alkupuolella julkaistut ehdotukset vahvistetaan Sosiaali- ja terveysministeriössä tammi-helmikuun aikana. Samalla on aika sanoa hyvästit vuonna 2013 käynnistyneelle Kaikkien perheiden Suomi -hankkeelle.

Monimuotoiset perheet -verkosto on koordinoinut ja toteuttanut Kaikkien perheiden Suomi -hanketta vuodesta 2013 lähtien. Vaikuttamistyöhön keskittyvän hankkeen tavoitteena oli tehdä Suomesta parempi paikka monimuotoisille perheille. Seitsemän hankevuoden aikana tehtiin tuloksellista vaikuttamistyötä ja vahvistetiin verkoston kymmenen jäsenjärjestön välistä yhteistyötä. Verkosto saavuttikin hankkeen aikana vahvan asiantuntija-aseman perhepolitiikan kentällä. Monimuotoisten perheiden ääni kuului siellä, missä perheitä koskevia päätöksiä tehtiin.

Hankkeen aikana todettiin, että yhteiselle vaikuttamistyölle on pysyvämpi tarve. Tavoitetta kaikkien perheiden Suomesta ei ole vielä saavutettu, vaikka lukuisia merkittäviä uudistuksia ja parannuksia onkin hankekauden aikana saatu aikaan. Tästä syystä verkoston toiminnalle päätettiin hakea pysyvää rahoitusta. Samalla päätettiin hakea kahden työntekijän sijaan rahoitusta kolmelle työntekijälle, jotta vaikuttamistyötä voitaisiin syventää työelämän suuntaan. Tarve Monimuotoiset perheet -verkoston työlle tunnistettiin lopulta myös STEAssa, joka ehdotti verkostolle toistaiseksi voimassaolevaa toiminta-avustusta vuodesta 2020 alkaen kolmelle työntekijälle.

Monimuotoiset perheet -verkosto jatkaa toimintaansa entistä vahvempana. Tavoitteena on, että monimuotoiset perheet ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden perheiden kanssa lainsäädännössä, lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä työelämässä. Vuoden 2020 asialistalla on vaikuttaa muun muassa sosiaaliturvan uudistukseen, lapsistrategiaan sekä lasta toivovien perheellistymismahdollisuuksiin. Myös kuntavaalitavoitteet tulee asettaa ajoissa, jotta jokainen tuleva kuntapäättäjä sitoutuu edistämään monimuotoisten perheiden hyvinvointia omassa kunnassaan. Verkoston tavoitteena on lisäksi vahvistaa nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamista monimuotoisuuden kohtaamisesta ja perheiden erityistarpeista.

Näin ollen on aika sanoa hyvästit Kaikkien perheiden Suomi -hankkeelle. Kiitos jäsenjärjestöille, yhteistyökumppaneille, poliitikoille, päättäjille, tutkijoille, perheitä kohtaaville ammattilaisille ja kaikille teille, jotka olette olleet korvaamaton osa tätä matkaa kohti kaikkien perheiden Suomea.

Matka jatkukoon!