Järjestöjen yhteiskannanotto: rauha tuo vähemmistöille turvaa – vähemmistöjen oikeudet ovat uhattuna konflikteissa

14.06.2024 - Kannanotot - Emma Kolu

Ihmisoikeuksien merkitys ja ihmisarvon puolustaminen korostuvat aikana, jolloin epävarmuus ja konfliktit koettelevat kaikkia, mutta etenkin jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Siksi me, 21 kansalaisjärjestöä, otamme kantaa kaikkien niiden puolesta, jotka ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa juuri nyt ja joihin kohdistuu erityisiä väkivaltaisia toimia. Konflikteissa erityisen haavoittuvia ihmisryhmiä ovat usein naiset, lapset, eri tavoin vammaiset henkilöt, etnisiin vähemmistöryhmiin ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset. 

Me, 21 kansalaisjärjestöä, olemme aina kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten puolella. Siksi vaadimme pysyvää tulitaukoa Gazaan, jotta uusia sotarikoksia ei sallita tapahtuvan ja siviilien ja lasten kärsimys loppuu. Lisäksi vaadimme ehdotonta kansainvälisen oikeuden noudattamista ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden saattamista vastuuseen teoistaan.

Kriisit, konfliktit, hyökkäyssodat ja humanitääriset katastrofit lisäävät vähemmistöryhmien avun tarvetta, mutta vaikeuttavat sen hakemista ja vastaanottamista. Kriisin keskellä yhteiskunta tyypillisesti menettää kyvyn huomioida ja kunnioittaa moninaisuutta, mikä tarkoittaa aina heikennyksiä naisten ja vähemmistöryhmien asemaan ja oikeuksiin. Ihmisoikeuksien edistäminen tällaisessa tilanteessa on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Jokaiselle kuitenkin kuuluu jakamaton ihmisarvo, jota me puolustamme vahvasti.

Juuri nyt vähemmistöihin kuuluvat ihmiset eri puolella maailmaa, kuten Palestiinassa ja Ukrainassa, tarvitsevat selviytyäkseen rauhan ja toivon vaatimuksien lisäksi konkreettista tukea ja apua. Jokainen kannanotossa mukana oleva järjestö on omalla toiminnallaan tarjoamassa molempia. Järjestötyöhön kohdistuvat leikkaukset iskevät haavoittuvaisimmassa asemassa olevien auttamiseen ja haastavat järjestöjen toiminnan vaikuttavuuden. Vaadimme, että Suomi noudattaa kansainvälistä oikeutta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa, peruu ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöihin kohdistuvat leikkaukset ja edistää sekä rauhanprosessien käynnistämistä että niiden toteutumista. 

Kansalaisjärjestöjen tehtävä on luoda ja ylläpitää toivoa silloinkin, kun ympäröivän maailman viesti ei rakenna ymmärrystä ja rauhaa, tai ihmisoikeuksista puhuminen on epäsuosittua. Olemme aina, vahvasti ja periksiantamattomasti rauhan puolella – ja kutsumme kaikki mukaan tähän työhön.

Allekirjoittajat: 

Amnesty International Suomen osasto ry
Familia ry
Fem-R
Helsinki Pride -yhteisö
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr
Miehet ry
Monimuotoiset perheet -verkosto
Naisasialiitto Unioni ry
Naisjärjestöjen keskusliitto
Nicehearts ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Pakolaisneuvonta
Transfeminiinit ry – Transfeminina rf
Translasten ja -nuorten perheet
Sateenkaari-ikkuna ry
Sateenkaariperheet ry
Seta ry
Sinuiksi ry
UN Women Suomi
Väestöliitto 
Yhteiset lapsemme ry