Hallitusohjelmassa lupaavia kirjauksia – lapsiperheköyhyyttä torjuttava aktiivisesti

27.05.2015 - Kannanotot -

Kannanotto 27.5.2015

Monimuotoiset perheet -verkosto:
Hallitusohjelmassa lupaavia kirjauksia – lapsiperheköyhyyttä torjuttava aktiivisesti

Tänään 27.5. julkaistu hallitusohjelma lupaa kovia aikoja suomalaisille perheille. Monimuotoiset perheet -verkosto on huolissaan perheiden taloudellisesta kuormituksesta. Lapsiperheköyhyys on Suomessa rajussa kasvussa, ja se uhkaa ennen kaikkea yksinhuoltajia, monilapsisia perheitä sekä pienten lasten perheitä. Leikkauspaineista huolimatta hallituksen olisi panostettava erityisesti lapsiperheköyhyyden torjumiseen.

Monimuotoiset perheet -verkosto vastustaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palvelee ennen kaikkea kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden lapsia. Mikäli oikeutta kuitenkin rajataan, tulisi oikeus säilyttää kaikissa tilanteissa yhden vanhemman perheillä, monikkoperheillä sekä kahden kulttuurin perheillä ja maahanmuuttajaperheillä.

Tuleva hallitus tulee ohjelmansa mukaan toteuttamaan perhepalveluiden uudistuksen. Uudistuksen lähtökohtana on ohjelman mukaan perheiden monimuotoisuus. Tämä on erinomainen kirjaus, jonka käytännön toteutuksessa myös perhejärjestöt ovat valmiita olemaan mukana. Paras asiantuntemus erilaisten perheiden tilanteista ja tarpeista asuu näitä perheitä edustavissa järjestöissä, siksi järjestöt tulee ottaa alusta asti mukaan perhepalvelu-uudistuksen valmisteluun.

Monimuotoiset perheet -verkosto kiittää hallitusohjelmaa myös siitä, että eroperheiden palveluja halutaan parantaa ja huolto- ja tapaamisoikeuslaki uudistaa. Myös tässä uudistuksessa on otettava huomioon perheiden monimuotoisuus ja se, että lapsella tulee olla tapaamisoikeus lapsen edun niin vaatiessa myös muihin kuin juridisiin vanhempiinsa nähden.

Hallitusohjelmassa olevien kirjausten lisäksi verkosto huomauttaa, että myös monimuotoisten perheiden perhevapaita koskeva uudistus olisi välttämätöntä toteuttaa tämän hallituskauden aikana. Perhevapaauudistusta pohtiva työryhmä istuu parhaillaan Sosiaali- ja terveysministeriössä ja sen työn lopputulos tulee huomioida lainsäädännön uudistamisessa.

Hyvien kirjausten lisäksi tarvitaan myös työtä ja asiantuntemusta politiikan valmisteluun. Edellinen hallitus kirjasi ohjelmaansa useita monimuotoisia perheitä koskevia toimenpiteitä, jotka eivät kuitenkaan lopulta toteutuneet. Järkevä valmistelu perustuu perheiden äänen kuulemiseen valmistelun jokaisessa vaiheessa.

Monimuotoiset perheet -verkosto toivottaa Juha Sipilän johtamalle hallitukselle hyvää hallitustaivalta ja luottaa siihen, että hallitus pystyy viemään kirjaamansa tärkeät toimenpiteet myös käytäntöön.

 

Lisätietoja:

Anna Moring
Projektipäällikkö
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kaikkien perheiden Suomi –hanke

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Verkosto koordinoi Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, jonka tehtävänä on kerätä ja levittää tietoa monimuotoisten perheiden erityistilanteista.