Hallituksen puututtava raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvaan syrjintään – myös erilaiset perhetilanteet huomioitava

14.09.2021 - Kannanotot - Anna Moring

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto ja Mothers in Business (MiB) vaativat hallitusta toteuttamaan tarvittavat lakimuutokset raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi.

Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että hallitusohjelmaan kirjatuissa toimissa raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi ei ole edistytty. Myöskään selvitystä perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamisesta ei ole tehty.

Lainsäädäntöä täsmentämällä on tarkoitus ehkäistä sitä, että raskaus ja perhevapaiden käyttö vaikuttavat määräaikaisten työsuhteiden jatkamiseen.

Järjestöt painottavat, että syrjintä ei katso sukupuolta ja se voi kohdistua myös erilaisiin perhemuotoihin, mikä on huomioitava selvityksessä ja lainvalmistelussa.

Järjestöt ovat huolissaan siitä, että raskauden ja perhevapaiden käytön vuoksi tapahtuvan syrjinnän ehkäisy uhkaa jäädä tekemättä.

– Lainsäädäntömuutoksia valmistelemaan perustetun työryhmän työ on jumiutunut.

Työryhmän määräaika on vuoden lopussa, mutta tarvittavia lakimuutoksia ei ole vielä päästy valmistelemaan.

Järjestöt tähdentävät, että nyt on tärkeää varmistaa työryhmän työskentelyn edellytykset pidentämällä sen työskentelyaikaa.

Hallitus tavoittelee Suomen nostamista tasa-arvon kärkimaaksi. Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota työelämän ja perheiden tasa-arvon parantamiseen.

Syrjintää kohdistuu myös adoptioon ja lapsettomuushoitoihin

Monimuotoiset perheet -verkosto toivoo työryhmän ottavan kantaa myös adoptioprosessiin ja lapsettomuushoitoihin liittyvään syrjintään. Lakia on täsmennettävä siten, että myös adoptioon ja lapsettomuushoitoihin liittyvä syrjintä kielletään selvästi.

– Adoptioprosessissa olevat tai lapsettomuushoidoissa käyvät voivat kohdata raskaus- ja perhevapaasyrjintää vastaavaa syrjintää työelämässä. Tästä huolimatta lainsäädäntö ei ota selkeästi kantaa näihin tilanteisiin, toteaa Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring.

Linkki tiedotteeseen.