Hae Monimuotoiset perheet -verkoston erityisasiantuntijaksi!

25.10.2021 - Uutiset - Anna Moring

Monimuotoiset perheet -verkosto etsii erityisasiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Erityisasiantuntija toimii Monimuotoiset perheet -verkoston kolmantena työntekijänä sekä tekee yhteistyötä johtavan asiantuntijan ja työelämän erityisasiantuntijan kanssa. Uudella asiantuntijallamme on mahdollisuus olla rakentamassa kaikkien perheiden Suomea, jossa monenlaisten perheiden on hyvä elää.

Verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat perhemuodoltaan jotenkin oletetusta perheestä. Verkoston tavoitteena on, että perhelainsäädäntö, palvelujärjestelmä ja työelämä huomioivat paremmin perheiden ja elämäntilanteiden monimuotoisuuden. Verkosto haluaa kasvattaa tietoisuutta monimuotoisten perheiden ja erityisesti niissä kasvavien lasten erityisistä tarpeista. Toimintaa rahoittaa STEA.

Erityisasiantuntija toimii verkoston asiantuntijana sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, sosiaaliturvauudistukseen sekä lasten ja perheiden palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Hän vastaa myös verkoston toiminnan arvioinnin toteuttamisesta yhteistyössä johtavan asiantuntijan ja johtoryhmän kanssa. Lisäksi erityisasiantuntija vastaa verkoston koulutustoiminnasta.

Toimenkuvaan kuuluu sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, sosiaaliturvaa sekä lasten ja perheiden palveluita koskeva vaikuttamistyö, esimerkiksi tiedon kerääminen, analysointi, koostaminen ja raportoiminen yhteistyössä muiden työntekijöiden sekä johtoryhmän kanssa. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu koulutus- ja vaikuttamistyön materiaalien työstäminen, asiantuntijana ja kouluttajana sekä verkoston nimettynä asiantuntijana toimiminen. Erityisasiantuntija toteuttaa verkoston viestintää yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Toimenkuvaan kuuluu myös verkoston toimintaan ja tapahtumiin liittyviä käytännön järjestelyjä.

Työ edellyttää:

  • itsenäistä työotetta ja ajoittaista sopeutumista ilta- ja viikonlopputöihin
  • vaikuttamis- ja viestintäintoa
  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • sosiaali- ja terveyspolitiikan, sosiaaliturvajärjestelmän sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tuntemusta
  • työkokemusta itsenäisestä työskentelystä
  • hyvää kirjoitus- ja esiintymistaitoa
  • sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa

Lisäksi luemme hakijan eduksi kokemuksen politiikasta, järjestökentän tuntemuksen sekä kokemuksen tutkimus- ja selvitystyön tekemisestä sekä viestinnän ja sosiaalisen median osaamisen.

Työsuhde on kokopäiväinen (37,5 h/vko) sekä toistaiseksi voimassa oleva. Työtehtäviin sisältyy matkustamista pääosin kotimaassa. Työ suoritetaan pääosin Helsingin kantakaupungissa sijaitsevasta toimitilasta käsin. Työyhteisön uudet etätyökäytännöt ovat pohdinnan alla.

Verkoston toimintaa hallinnoi verkoston yksi jäsen, Sateenkaariperheet ry. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja Sateenkaariperheet ry:n palkkapolitiikkaa. Palkkaus määräytyy TES:in vaativuusryhmä 6:n mukaan.

Sateenkaariperheet ry on halunnut korottaa palkkataulukon mukaisia lähtöpalkkoja työnantajakohtaisella lisällä, joka on vuoden 2022 alusta lukien 5,5 prosenttia. Kyseessä olevan työtehtävän lähtöpalkka on siten työsuhteen alussa 2756,97 euroa kuukaudessa. Lähtöpalkan korotuksia tullaan jatkamaan vuosittain 1,5 prosentilla (TES-korotusten lisäksi), kunnes työnantajakohtainen lisä on kasvanut yhdistyksen palkkapolitiikan mukaisesti 10 prosenttiin. Lähtöpalkan päälle lasketaan ilta- ja viikonloppulisät sekä TES:n mukaiset henkilökohtaiset lisät 0-30% (mukaan lukien vuosisidonnainen takuu 0-14%, erityinen soveltuvuus ja työssä suoriutuminen). Työsuhde-etuina tarjotaan liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä yleislääkäritasoinen työterveyshuolto.

Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Sitoudumme toteuttamaan tarvittavia mukautuksia ja sovellamme rekrytoinnissa positiivista erityiskohtelua valitsemalla tasavahvoista hakijoista syrjinnälle alttiiseen ryhmään kuuluvan hakijan.

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteeseen anna.moring@www.monimuotoisetperheet.fi viimeistään sunnuntaina 21.11.2021.

Jos sinulla on erityistarpeita, joita toivot huomioitavan työhaastattelutilanteessa, voit ilmoittaa niistä oheisen linkin takana olevalla lomakkeella. https://forms.office.com/r/gppVAHs2c1

Työhaastattelut suoritetaan perjantaina 10.12. tai maanantaina 13.12. Työntekijän valinta vahvistetaan 17.12.2021. Työsuhde alkaa 10.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoa verkostosta osoitteessa www.monimuotoisetperheet.fi

Lisätietoja työpaikasta antaa Anna Moring, johtava asiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto, sähköpostitse hakuajan puitteissa: anna.moring@www.monimuotoisetperheet.fi tai puhelimitse 2.11. klo 13 – 16 välillä sekä 17.11. klo 9 – 12 välillä: 050 3750 832

Monimuotoiset perheet -verkostoon kuuluvat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Familia ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry