Besvara enkät om tillgången till hemservice för barnfamiljer

30.08.2022 - Uutiset - Sofia Lindqvist
Glatt men lite spänt litet barn har målat väggarna i badrummet.
Behöver du hemservice?

Har ni ett eller flera barn under 18 år hemma och har ni använt eller upplevt behov av kommunal hemservice för barnfamiljer? Delta i Nätverkets för familjers diversitet enkät, som kartlägger tillgången till och kvaliteten på hemservicen för barnfamiljer.

Enkäten riktar sig till barnfamiljer med minderåriga barn, som under år 2015 eller senare har använt sig av eller upplevt sig vara i behov av kommunal hemservice för barnfamiljer. Med hjälp av enkäten utreder vi tillgången till hemservice för barnfamiljer i kommunerna och hur nöjda familjerna har varit med servicen, innan den flyttas över på välfärdsområdenas ansvar.

Man svarar anonymt på enkäten. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att samla information, med hjälp av vilken vi inom Nätverket för familjers diversitet kan påverka tillgången till och kvaliteten på hemservice för barnfamiljer.

Efter att ha svarat på enkäten kan du, om du så vill, delta i ett lotteri där du kan vinna barnomsorgstjänster till ett värde av 50 euro. De uppgifter som samlas in för lotteriet kopplas inte ihop med svaren du gett i enkäten. Uppgifterna förstörs genast efter avslutat lotteri och efter att vinnaren har underrättats.

Du kan svara på enkäten genom att följa länken nedan. Enkäten kan besvaras på svenka, finska eller engelska via samma länk. Vi hoppas att du besvarar enkäten senast 2.10.2022.

Ytterligare information om enkäten ges av Sofia Lindqvist, specialsakkunnig i service och social trygghet, sofia.lindqvist@www.monimuotoisetperheet.fi.

För enkätens tekniska utförande står konsultbolaget Innolink och i dessa frågor kan du vid behov kontakta dem per e-post: tutkimusinfo@innolink.fi.