Tilaa koulutus

Voit tilata meiltä monimuotoisiin perheisiin sekä monimuotoisten perheiden kohtaamiseen paneutuvaa maksutonta koulutusta. Kehitämme myös mielellämme yhdessä monimuotoiset perheet huomioivia lapsi- ja perhepalveluita. Koulutusten pituus ja sisältö räätälöidään tilaajan tarpeisiin sopivaksi. Kouluttajina toimivat verkoston työntekijät. Verkoston työntekijät voivat myös välittää koulutuspyyntöjä jäsenjärjestöille.

Koulutusta perheiden kanssa toimiville ammattilaisille

Perheet ovat monimuotoisia ja vaihtelevat sateenkaariperheistä adoptioperheisiin, yhden vanhemman perheisiin, kahden kulttuurin perheisiin ja uusperheisiin. Yhteistä kaikille monimuotoisille perheille on se, että he toivovat tulevansa kohdatuiksi kunnioituksella, kyseenalaistamatta ja riittävin tiedoin kyseisen perheen tilanteesta.

Koulutus tarjoaa tiiviissä paketissa perustiedot kymmenen eri perhetyypin erityistarpeista. Samalla paneudutaan perheille tuttuihin ilmiöihin, kuten syrjintä ja syrjinnän pelko, vähemmistöstressi, pitkittynyt suru, tahaton lapsettomuus, yhteistyövanhemmuus ja vuoroasuminen. Koulutuksessa myös tarkastellaan kohtaamistilanteita ja saadaan työkaluja haastavien asioiden puheeksiottamiseen ja omien ennakkoluulojen raivaamiseen.

Koulutus toteutetaan räätälöitynä erilaisten palvelukokonaisuuksien tarpeisiin. Jos koulutuskalenterissa on ruuhkaa, suosimme isompia koulutusryhmiä.

Palvelujen kehittäminen

Monimuotoiset perheet -verkosto tekee yhteistyötä eri kehittämishankkeiden, kuten valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) kanssa. Välitämme tietoa monimuotoisten perheiden tarpeista ja pohdimme yhdessä keinoja edistää eri perhetilanteiden huomioimista lapsi- ja perhepalveluissa. Keskeisiä teemoja palvelujen kehittämistyössä ovat muun muassa eri perheryhmien erityistarpeet ja niiden huomiointi strategisella tasolla, syrjimättömyys sekä moninaisuuden huomioiva viestintä. Ota yhteyttä ja kerro taustaorganisaatiosi tarpeista ja toiveista!

Oppilaitosyhteistyö

Monimuotoiset perheet -verkosto tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yhteistyön kautta pyrimme vakiinnuttamaan perheiden monimuotoisuuden osaksi kaikkia sosiaali- ja terveysalan opintoja. Lähes jokainen sosiaali- ja terveysalalla toimiva ammattilainen kohtaa työssään monimuotoisia perheitä. Näissä kohtaamisissa tarvitaan paitsi tietoa perheiden erityistarpeista, myös taitoa moninaisuuden kohtaamiseen.

Verkostolta voi tilata maksutonta koulutusta oppilaitoksiin. Koulutusta tarjotaan myös kasvatusalan opiskelijoille. Koulutuksen ehtona on, että opiskelijoiden lisäksi koulutukseen osallistuu myös oppilaitoksen opetushenkilökuntaa. Koulutuksen sisältö ja kesto tarkennetaan oppilaitoksen toiveiden mukaan. Jos koulutuskalenterissa on ruuhkaa, suosimme isompia koulutusryhmiä.

Hyödynnä myös julkaisemamme videot ja tehtävät monimuotoisista perheistä osana kurssisuunnittelua.

Tilaa koulutus ottamalla yhteyttä:
Sofia Lindqvist
Erityisasiantuntija
050 375 0831
sofia.lindqvist(at)monimuotoisetperheet.fi