Opetusmateriaali

Videot ja tehtävät

Ensimmäinen video Joka kolmas perhe on monimuotoinen (8 min) kertaa perustietoa monimuotoisista perheistä ja siitä, miksi monimuotoisuuden huomioiminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on tärkeää. Toisesessa videossa Monimuotoisten perheiden kohtaaminen (11 min) käydään läpi perheiden kokemia haasteita, jotka ovat hyvän kohtaamisen esteenä. Lisäksi pohditaan keinoja, joiden avulla haasteisiin voidaan vastata.

Videot soveltuvat hyvin itseopiskelumateriaaliksi. Yhdessä alla olevien tehtävien kanssa voit myös rakentaa 45–60 minuutin oppitunnin monimuotoisista perheistä esimerkiksi sosionomi-, lastenhoitaja-, terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- tai opettajaopiskelijoille. Videot tehtävineen sopivat myös tietoiskuksi tai keskustelun herättäjäksi työpaikan täydennyskoulutuksiin tai kehittämispäiviin.

Videot ovat katseltavissa tällä sivulla sekä YouTubessa. YouTubesta videot löytyvät myös tekstitettyinä ruotsiksi ja englanniksi.

Tehtävät

  1. Katso ensin video Joka kolmas perhe on monimuotoinen (8 min). Keskustelkaa sen jälkeen pienryhmissä tai pareittain: Miksi on tärkeää huomioida perheiden monimuotoisuus? Millä tavoin voit tehdä näkyväksi perheiden monimuotoisuutta omassa työssäsi? Kirjatkaa ylös 5 konkreettista vinkkiä. Jos jää aikaa, etsikää määritelmät sanoille uusperhe, itsellinen äitiys ja apilaperhe. Apua löydät tarvittaessa sanastosta.
  2. Katso video Monimuotoisten perheiden kohtaaminen (11 min) ja kirjaa ylös, mitkä asiat ovat videon perusteella hyvän kohtaamisen esteitä. Pohtikaa videon katsomisen jälkeen pienryhmissä tai pareittain, miten voitte purkaa näitä esteitä ammattilaisena?

Jos käytettävissä on enemmän aikaa, kannattaa ryhmä- tai parikeskustelut purkaa yhteisesti.

Kurssimateriaali

Monimuotoiset perheet nyky-yhteiskunnassa -kurssin valmis opettajan materiaali (2016), jonka perusteella voit helposti opettaa 5 op:n AMK-tasoisen kurssin perheiden monimuotoisuudesta. Materiaali sisältää myös opiskelijoille hyödylliset artikkelit kaikista kymmenestä monimuotoisesta perheryhmästä.

Voit hyödyntää oppimateriaalin sellaisenaan tai soveltaa sitä oman kurssisuunnitelmasi tarpeisiin.

Sananselityspeli

Monimuotoiset perheet -sananselityspelin tarkoituksena on oppia tunnistamaan perheiden monimuotoisuutta ja siihen liittyviä käsitteitä. Pelissä selitetään sanoja toisin sanoin, käyttäen esimerkiksi synonyymejä, vastakohtia ja vihjeitä. Tavoitteena on saada joukkuetoverit arvaamaan mahdollisimman monta sanaa minuutissa.

Peliä voidaan käyttää

  • opetustarkoituksessa
  • johdatuksena erilaisiin perheiden monimuotoisuutta koskeviin aiheisiin
  • ryhmäytymisessä

Kortit sisältävät vaikeustasoltaan kahdenlaisia sanoja. Harmaalla painetut sanat ovat helppoja ja mustat vaikeampia. Pelin vaikeustaso sovitaan pelaajien kesken.

Vaikeasti selitettävät sanat on syytä poimia talteen ja käsitellä yhdessä. Mustalla merkityt sanat on selitetty täällä.

Parhaimman lopputuloksen saat, kun tulostat pdf-tiedostosta aina kuusi sivua yhdelle A4-arkille ja leikkaat kortit sen jälkeen oikean kokoisiksi.