Yhden vanhemman perheet

Yhden vanhemman perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa arki pääsääntöisesti sujuu yhden vanhemman panostuksella. Tähän ryhmään kuuluu siis yksinhuoltajia, yhteishuoltajia, vuoroviikkovanhempia ja yksin lasta odottavia. Tilastollisesti yhden vanhemman perhe on perhe, jossa vanhempi asuu lapsen tai lasten kanssa ilman puolisoa. Näistä perheistä yli 80 % on äidin ja lapsen tai lasten muodostamia perheitä.

Suomessa yli viidennes kaikista lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä ja joka kolmas lapsi elää jossain elämänsä vaiheessa yhden vanhemman perheessä. Lasten näkökulmasta yhden vanhemman perhe on kokonainen perhe siinä missä mikä muukin perhemuoto.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan yhden vanhemman perheitä?

  • Yhden vanhemman perheitä kohdatessa on tärkeä kuunnella perheen tarina.
  • Yksinhuoltajuus ei välttämättä ole ongelma tai onnettomuus, vaan se saattaa olla toivottu, turvallinen ja rauhallinen perhemuoto verrattuna aiempaan.
  • Yksin lapsiperheen vanhempana toimiminen voi olla seurausta erosta, puolison kuolemasta tai alusta asti suunniteltu perhemuoto.
  • Lapsella voi olla läheiset suhteet toiseen vanhempaansa tai muihin aikuisiin.
  • Onnittele vanhempaa tulevasta lapsesta ja jo syntyneistä.

Arki vain yhden vanhemman voimin luo omanlaisiaan haasteita vanhemman työssäkäynnin ja lastenhoidon yhteensovittamiselle. Työllistyminen etenkin pienten lasten vanhempana on haasteellista – varsinkin, jos vanhempi työllistyy vuorotyöhön tai perheellä ei ole lähellä asuvia sukulaisia tai muuta tukiverkostoa. Työttömyysprosentti onkin yhden vanhemman perheissä korkeampi kuin kahden vanhemman perheissä. Moni yhden vanhemman perheen aikuinen kaipaa ennen kaikkea käytännön apua arjen pyörittämiseen.

  • Kysy vanhemman voimavaroista ja informoi tarvittaessa hoivapalveluista.
  • Yhden vanhemman perheessä aikuisen verkostoihin on tärkeä kiinnittää huomiota – onko vanhemmalla ystäviä, millainen on suhde mahdolliseen aikaisempaan puolisoon, saako vanhempi vertaistukea ja apua arkeensa?
  • Muista järjestää lastenhoito yhden vanhemman perheille tarkoitetun toiminnan yhteyteen.