Sijaisperheet

Sijaisperhe on perhe, jossa asuu perheeseen lastensuojelun tukitoimien kautta sijoitettuja lapsia. Suomessa noin 10 000 lasta ja nuorta asuu huostaanotettuina jossain muualla kuin syntymävanhempiensa luona. Osa lapsista on sijoitettu perhehoitoon ja osa lastensuojelulaitoksiin. Perhehoitoa järjestetään sijaisperheissä, joiden vanhempia kutsutaan perhehoitajiksi tai arkisemmin sijaisvanhemmiksi. Useimmissa sijaisperheissä on myös perheen biologisia lapsia.

Pitkäaikaisissa sijoituksissa sijaisvanhemmat huolehtivat kaikista lapsen elämään kuuluvista asioista. Sijaisperhe voi myös olla lapsen ainoa perhe. Useissa tapauksissa lapsella on kuitenkin yhteys myös biologisiin vanhempiinsa. Näin ollen kasvatuskumppanuuden tukeminen sijaisvanhemman ja biologisten vanhempien välillä on tärkeää.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan sijaisperheitä?

  • Sijaisperheiden arkeen vaikuttavat sosiaaliviranomainen ja lapsen syntymäperhe. Sijaisvanhempi on lähivanhempi ja huoltajan tehtävistä huolehtivat muut.
  • Sijaisvanhemmuus on koko perheen juttu; muista huomioida kaikki perheenjäsenet.
  • Huomioi kiintymyssuhteen muodostuminen vanhemman ja lapsen, mutta myös sisarusten välillä. Kannusta sijaisvanhempia kiintymyskeskeiseen vanhemmuuteen.
  • Sisarussuhteet ja vanhempien tasapuolisuus vaativat tiedostamista ja asioiden pohtimista.
  • Varmista, että sijaisvanhemmilla on kaikki saatavilla oleva tieto lapsen kehityksestä ja kasvusta.
  • Sijoitetuilla lapsilla on oikeus saada kaikkia perus- ja erityispalveluja sijaisperheen asuinalueella.

Kannusta sijaisperheen vanhempia avoimeen ja tasa-arvoiseen yhteistyöhön lapsen biologisen suvun ja sosiaalityöntekijän kesken.

Ota lapsi mukaan keskusteluun

  • Lapsella saattaa olla kaksi perhettä elämässään. Anna lapsen elää kokonaista elämää molemmissa.
  • Lapsen perhe on eri kuin aikuisten perhe. Anna lapsen määrittää perheensä itse.
  • Sijoitetut lapset tulevat erilaiseen perheeseen ja heillä sopeutuminen vie aikaa.

Sijoitetut lapset ovat usein pettyneet aikuisiin ja menettäneet luottamuksen heihin ja tämän luottamuksen saaminen voi sijaisperheessä olla työn takana. Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen ei ole helppoa ja voi vaatia asiantuntija-apuakin. Ristiriitainen asia perhesuhteiden kannalta on, että samalla kun perheessä luodaan perhesuhteita ja sijaisvanhemmat yrittävät ymmärtää lapsen käyttäytymisen taustalla olevia asioita, heidän tulisi olla valmiit luopumaan lapsesta.

Juttele avoimesti sijaisvanhemmuudesta ja kysy, jos asia ei ole sinulle tuttu.