Sateenkaariperheet

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Perheiden kirjo on laaja: joukkoon mahtuu esimerkiksi naisparin tai miesparin perheitä sekä perheitä, joissa lapsella on ollut alusta asti enemmän kuin kaksi vanhempaa. On hyvä muistaa, että myös sateenkaariperheissä on esimerkiksi uusperheitä, yhden vanhemman perheitä ja tahatonta lapsettomuutta kohdanneita perheitä.

Sateenkaariperheisiin syntyvät lapset ovat yleensä hyvin toivottuja, sillä vanhemmat ovat joutuneet näkemään paljon vaivaa lapsiperheellistyäkseen. Perheenlisäyksen saamiseen tarvitaan usein ulkopuolista apua ja neuvoja.

Sateenkaariperheiden määrä on tasaisessa kasvussa. Palvelun laatu ei saa muuttua ammattilaisen vakaumuksesta, näkemyksistä tai maailmankatsomuksesta johtuen. Palvelu voi olla yhdenvertaisesti hyvää ennakkoasenteista tai -näkemyksistä riippumatta, kun ammattilainen suhtautuu omiin näkemyksiinsä tiedostavasti, säilyttää ammattimaisuutensa ja on valmis omaksumaan uutta tietoa.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan sateenkaariperheitä?

  • Tiedosta omat ennakkoluulosi ja uskalla kuulla erilaisuutta.
  • Anna tilaa olla kokonainen tai tulla kaapista.
  • Kiinnitä huomiota kysymysten avoimuuteen. Toisen puheesta voi poimia sanat, joilla hän itse kuvailee itseään ja perhettään. Kysymys ”tuleeko myös lapsen isä neuvolaan” saa naissuhteessa elävässä odottajassa aikaan erilaisen reaktion kuin ”tulitko itseksesi vai onko tulossa vielä muita?” tai ”keitä kaikkia perheeseesi kuuluu?”. Yksin liikkuvalta äidiltä voi kysyä “kuuluuko perheeseesi muita aikuisia?”.
  • Äitien ja isien sijaan voi puhua vanhemmista. Huomioi perheen omat vanhemmuusnimitykset.
  • Anna perheen itse määritellä itsensä. Vanhemmilta voi esimerkiksi kysyä, keitä teidän perheeseenne kuuluu. Vanhemmilta voi myös kysyä, miten he toivovat perheestä puhuttavan toisten lasten ja vanhempien kuullen.
  • Myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat voivat tarvita tukea rakkaussuhteisiinsa ja vanhemmuuteensa. Unohda turha kainostelu.
  • Kysy suoraan. Älä pelkää mokaamista. Jos sanot hassusti, voit pyytää anteeksi.

Vaikka yleinen ilmapiiri on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana, seksuaali- tai sukupuolivähemmistössä eläminen ei ole välttämättä vieläkään yksinkertaista. Sateenkaariperheet saattavat syrjityksi tulemisen pelossa jättää joitain palveluita käyttämättä tai salata todellisen perhemuodon esimerkiksi päiväkodilta ja koululta. Osa perheistä on myös edelleen kokonaan tai osittain näkymättömiä. Lapsella voi esimerkiksi olla vain kaksi oikeudellista vanhempaa, mikä jättää piiloon kolmen tai neljän vanhemman apilaperheet. Apilaperheellä tarkoitetaan sellaista perhettä, jossa perhettä on ollut perustamassa useampi kuin kaksi vanhempaa.

Jos ei tiedä sateenkaariperheistä tai ei ole koskaan kohdannut sellaista, on reilua, rohkeaa ja ammattimaista tunnustaa asia suoraan. Ei-tietämisen tilasta on hyvä edetä kohti uuden oppimista.

Lisää tietoa löydät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lastensuojelun käsikirjasta: Sateenkaari-ihmisten kohtaaminen lastensuojelussa.