Kahden kulttuurin perheet

Kaksikulttuurisella perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa vanhemmat ovat syntyneet eri maissa, ja jossa puolisoilla on toisistaan poikkeava kulttuuritausta ja lähes aina myös eri äidinkieli. Suomessa asuu noin 80 000 kahden kulttuurin perhettä, joissa toinen puolisoista on syntynyt Suomessa ja toinen ulkomailla. Kaksikulttuurisia lapsiperheitä asuu Suomessa yli 37 000. Arviolta 60 000 suomalaislapsen kotona toinen vanhemmista puhuu lapselleen suomen, ruotsin tai saamen lisäksi jotakin muuta kieltä.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan kahden kulttuurin perheitä?

 • Puolison maahanmuuttoprosessi ja siihen liittyvä sopeutumisstressi osuvat usein ajallisesti yhteen perheen perustamisen kanssa. Tämä kuormittaa myös suomalaista puolisoa ja vie voimavaroja vanhemmuudelta ja siihen valmistautumiselta.
 • Kaksikulttuuristen lapsiperheiden arjessa ulkopuolinen lastenhoitoapu on merkittävää, koska toisen puolison sukulaiset asuvat kaukana.
 • Ulkomaalaisella puolisolla voi ainakin Suomeen muuton alussa olla hyvin vähän omia ystäviä tai harrastuksia ja myös työllistymiseen liittyvät haasteet voivat olla korostuneita.
 • Perheen taloudellinen tilanne voi usein parisuhteen alkuvaiheessa aiheuttaa suomalaiselle puolisolle suuria paineita ja huolta.

Näin kohtaat kahden kulttuurin perheen ja sen jäsenet

 • Kohtele vanhempia yksilöinä, ei tietyn kulttuurin tyypillisinä edustajina. Opi erottamaan kulttuuriset ja kullekin perheelle ominaiset tavat toisistaan.
 • Huomioi aina myös ulkomaalaistaustaisen puolison näkökulma ja toiveet.
 • Kannusta vanhempia omien kieltensä puhumiseen lapsen kanssa.
 • Kun kohtaat vain toisen vanhemman, pidä mielessäsi koko perhe ja molempien vanhempien kulttuurit ja kielet.
 • Omaksu tunnusteleva, herkkä ja kunnioittava asenne perhettä ja sen kulttuurista identiteettiä kohtaan.
 • Tue vanhempia parisuhteessa ja lastenkasvatustyössä, jossa on kaksi erilaista kulttuuria.
 • Muistuta perhettä puheen ja yhteisen keskustelun merkityksestä.