Adoptioperheet

Lapsia adoptoidaan Suomessa sekä kotimaasta että ulkomailta.

Suomessa syntyneitä lapsia (ns. vieraslapsiadoptio) adoptoidaan vuosittain 30–50. Kansainvälisissä adoptioissa määrät vaihtelevat, mutta viime vuosina kansainvälisen adoption kautta Suomeen on tullut noin 70–100 lasta. Vieraslapsiadoption lisäksi Suomessa toteutetaan perheen sisäisiä adoptioita sekä aikuisadoptioita.

Useilla adoptiovanhemmilla on kokemus lapsettomuudesta ja lapsettomuuden hoidosta ennen adoptioprosessiin ryhtymistä. Perheessä voi myös olla sekä biologisia että adoptoituja lapsia. Adoption lopputuloksena on kuitenkin aina omia lapsia, oikeita vanhempia ja oikeita sisaruksia eli perhe kaikessa ainutlaatuisuudessaan.

Adoptiovanhemmaksi tulo on usein kauan toivottu haave. Lapsen odottaminen perheeseen voi kestää vuosia tai lapsi voi tulla perheeseen hyvinkin yllättäen. Lapsi voi olla kotimaasta adoptoitu pieni vauva tai ulkomailta adoptoitu jo isompi lapsi. Kaikissa adoptiovanhemmuuden vaiheissa, niin odotuksessa kuin lapsen saapumisessa perheeseen ja lapsiperheen arjessa perheiden saama apu ja tuki ovat tärkeitä.

Mitä ammattilaisen tulisi ottaa huomioon kohdatessaan adoptioperheitä?

  • Adoptiovanhemmat on hyvä tavata ennen lapsen hakumatkalle lähtöä.
  • Useimmat adoptiovanhemmat ovat odottaneet perheellistymistä kauan. Iloitse ja onnittele.
  • Kohtaa adoptiolapsi ainutlaatuisena yksilönä. Ethän tee lapsen erilaisesta taustasta numeroa. Jos lapsi itse haluaa tuoda erityislaatuisuutensa esille, kannusta häntä siihen.
  • Rohkaise sekä adoptoitua että adoptioperhettä tutustumaan muihin vertaisiin.
  • Muista, että adoptoitu lapsi on suomalainen, vaikka hän olisi syntynyt ulkomailla.
  • Ulkomaanadoptio tuo perheeseen usein myös vieraan kulttuurin, jonka huomioimista perheessä on hyvä tukea.

Adoptioperheessä on vain omia lapsia ja oikeita vanhempia.