Ammattilaisille

Monimuotoisia perheitä yhdistää se, että oma perhe ei sovi siihen, mitä ympäröivä yhteisö ja yhteiskunta usein olettavat. Erilaiset perhetilanteet saattavat herättää hämmennystä myös lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Monimuotoisten perheiden kanssa toimiessa ammattilaisille pätevät samat periaatteet kuin minkä tahansa perheen osalta. Usein on kuitenkin hyödyllistä tietää hieman lisää siitä, minkälaisia kysymyksiä asiakkaan perhemuotoon voi liittyä. Mistä ammattilaisen olisi hyvä olla tietoinen? Kaikkein tärkeintä kaikenlaisten perheiden kohtaamisessa on kuitenkin kuunnella perheen omaa kertomusta ja antaa sille tilaa.

Alla olevien linkkien takaa löydät tietoa monimuotoisista perheistä ja perheiden toiveista sekä erityistarpeista perhemuodoittain ryhmiteltynä.

Monimuotoiset perheet -verkosto on julkaissut oppaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille (2020) sekä kaksi videota monimuotoisista perheistä ja monimuotoisuuden kohtaamisesta (2021). Lapsia, nuoria ja perheitä kohtaaville ammattilaisille suunnatut videot soveltuvat itseopiskelumateriaaliksi, opetusmateriaaliksi eri oppilaitoksiin sekä keskustelun herättäjiksi työpaikan täydennyskoulutuksiin tai kehittämispäiviin.

Järjestöiltä löytyy paljon tietoa ja materiaalia erityisesti neuvolaan, varhaiskasvattajille ja opettajille.

Verkoston tuottamaa materiaalia löydät lisäksi muun muassa Terveyden ja hyvinvoininnin laitoksen julkaisusta Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen (2019).

Tietoa monimuotoisista perheistä median ja viestinnän näkökulmasta saat katsomalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sukupuolella väliä mediassa -koulutuksen videoklipin (2021). Puheenvuorossa tarkastellaan perheiden monimuotoisuutta ja perheiden kuvaamista mediassa.

Tilaa koulutus

Voit tilata meiltä monimuotoisiin perheisiin sekä monimuotoisten perheiden kohtaamiseen paneutuvaa maksutonta koulutusta. Koulutusten pituus ja sisältö räätälöidään tilaajan tarpeisiin sopivaksi.