Äitiyslaki säädettävä tällä hallituskaudella

12.12.2014 - Kannanotot -

Kannanotto 12.12.2014

Monimuotoiset perheet -verkosto vaatii, että Oikeusministeriössä valmisteilla oleva äitiyttä sääntelevä laki hyväksytään vielä tällä hallituskaudella.

Kristillisdemokraattisen puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen on ilmoittanut, ettei puolue hyväksy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevien hallituksen esitysten tuomista eduskuntaan enää tällä hallituskaudella.

Monimuotoiset perheet -verkosto huomauttaa, että äitiyttä koskeva lakiesitys ei anna sateenkaariperheille mitään sellaisia mahdollisuuksia perheen perustamiseen, mitä heillä ei jo olisi.

Esityksen tarkoitus on helpottaa sosiaalisen vanhemman vanhemmaksi tulemista tilanteessa, jossa lapsi on syntynyt hedelmöityshoitojen avulla naisparin rekisteröityyn parisuhteeseen tai avoliittoon. Nykytilanteessa perhe joutuu läpikäymään hankalan sisäisen adoption prosessin. Tämä kuluttaa turhaan sekä viranomaisten että perheiden resursseja. Sisäinen adoptio vaatii aina käräjäoikeuden päätöksen.

Äitiyslaki helpottaisi voimaan tullessaan näiden perheiden tilanteita siten, että lapsella voisi syntymästään asti olla juridisesti turvattu asema niiden vanhempien lapsena, joiden lapsi hänestä joka tapauksessa nykytilassakin hiukan viiveellä tulee. Laki siis yksinomaan turvaisi syntyvän lapsen tilannetta. Nykytilanteessa Suomen lainsäädäntö on myös vastoin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausta tapauksessa X & others vs. Austria. Äitiyslaki korjaisi tämän tilanteen siten, että Suomea ei enää uhkaisi ihmisoikeustuomioistuimeen haastaminen avoparien erilaisen kohtelun johdosta.

Monimuotoiset perheet -verkosto pitää äitiyslakihanketta äärimmäisen tärkeänä lapsen edun kannalta ja vaatii, että se viedään läpi vielä tällä hallituskaudella.

Lisätietoja:
Anna Moring, Projektipäällikkö
Kaikkien perheiden Suomi -hanke
Monimuotoiset perheet -verkosto
anna.moring@www.monimuotoisetperheet.fi
050 3750832