Äitienpäivä tulee! Ammattilainen, oletko valmis?

24.04.2024 - Uutiset - Sofia Lindqvist

Monissa päiväkodeissa ja alakouluissa on tapana huomioida äitienpäivää. Nykypäivänä perinteitä haastavat perheiden ja perhetilanteiden monimuotoisuus.

Toukokuun toisena sunnuntaina vietetään Suomessa äitienpäivää. Tänä vuonna äitienpäivä on 12. toukokuuta. Monissa päiväkodeissa ja alakouluissa lapset esimerkiksi tekevät kortteja tai askartelevat jotain pientä lahjaa.

Yhdessä lapsiryhmässä voi olla edustettuna hyvin monenlaisia erilaisia perhetilanteita ja perinteitä. Jonkun perheessä ainoa vanhempi on isä. Toisessa perheessä on kaksi isää. Jollakulla on taas kaksi äitiä. Jotkut haluavat muistaa vanhempiensa äitejä, eli mummoja, mummeja ja muita ja niidenkin osalta voi olla laaja käsitys. Tai äidin sijaan lapsi voi haluta tehdä kortin vain isoäidille. Osalle lapsista äidin mahdollinen poissaolo ei ole mitenkään iso asia, mutta tilanne voi myös olla seurausta surullisesta tai traumaattisesta tapahtumasta. Tällöin äitienpäivän vietto voi tuntua erityisen raskaalta.

Juhlapäivät, kuten äitienpäivä, herättävät tunteita, koska ne nostavat esille eroja ja normeja, joihin kaikki eivät mahdu. Suurimmalla osalla meistä on myös omia muistoja ja perinteitä kyseisten juhlapäivien vietosta. Miten toimia ammattilaisena erilaisten odotusten ja tarpeiden ristipaineessa?

Miten ikinä äitienpäivää päädytäänkään ryhmässä huomioimaan, yksittäisen lapsen kannalta on tärkeintä, että aikuiset huolehtivat siitä, ettei lapsi joudu ikävällä tavalla puolustamaan tai selittämään omaa perhetilannettaan.

Toimi esimerkiksi näin äitienpäivää valmistellessa ja viettäessä:

  • Keskustele lasten kanssa äitienpäivän alla siitä, että kaikenlaisia perheitä on olemassa ja on aivan tavallista, että perheet ovat erilaisia. Apuna voi käyttää esimerkiksi lastenkirjallisuutta.
  • Kysy perheiltä, miten he toivovat, että äitienpäivää huomioidaan ja oman lapsen kanssa toimitaan.
  • Kysy lapselta, kenelle hän haluaisi askarrella (äitienpäivä)kortin tai lahjan.
  • Älä pakota lasta valitsemaan, kummalle tai kenelle elämässään olevalle äidille tai tärkeälle aikuiselle hän haluaa tehdä lahjan. Auta tarvittaessa lasta tekemään useampi lahja.
  • Jos äidin poissaolo on lapselle surullinen asia, huomioi, että juhlapäivän tienoo voi olla hänelle vaikea.
  • Älä pakota ketään lasta osallistumaan ryhmän yhteisiin äitienpäiväprojekteihin. Tarjoa vaihtoehtoista ohjelmaa lapsille, jotka eivät syystä tai toisesta halua osallistua äitienpäiväohjelmaan.
  • Kutsu päiväkodin äitienpäiväkahville äiti, isoäiti, isä, isoisä tai muu lapsen läheinen aikuinen.

Osa päiväkodeista ja kouluista on valinnut viettää läheisen päivää kaksi kertaa vuodessa äitien- ja isänpäivän sijasta. Tällöin lapset saavat itse valita ketä läheistä he haluavat muistaa.

Äitienpäivän perinteiden muuttaminen tai muokkaaminen sopimaan paremmin kaikkien erilaisten perheiden lapsille on tapa tukea lasten hyvinvointia ja turvallista kasvua sekä kunnioittaa kaikkien itsemäärittelyoikeutta. Uudet perinteet työpaikkaympäristössä eivät estä ketään viettämästä kotioloissaan sellaista äitienpäivää kuin hän haluaa.

Monimuotoiset perheet -verkosto toivottaa kaikille oikein hyvää, omannäköistä ja kaikkia huomioivaa äitien-/läheisenpäivää!

Lisätietoja perheiden monimuotoisuuden kohtaamisesta

Monimuotoiset perheet -verkosto on koonnut kaksi opasta, jotka auttavat kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisia kohtaamaan perheiden monimuotoisuuden omassa työssään. Monimuotoiset perheet varhaiskasvatuksessa -opasta päivitetään kesän 2024 aikana ja uusi painos ilmestyy alkusyksystä. Opas on luettavissa verkkosivuillamme, mutta isompia painoeriä emme pysty toimittamaan ennen uuden painoksen saapumista.

Monimuotoiset perheet koulussa -opas ilmestyi vuonna 2023. Opasta voi lukea sähköisenä verkkosivuillamme ja sitä voi myös tilata maksutta painettuna omalle työpaikalle.

Erityisasiantuntijamme Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@monimuotoisetperheet.fi, vastaa mahdollisiin kysymyksiin ja koulutuspyyntöihin, jotka liittyvät perheiden monimuotoisuuden kohtaamiseen varhaiskasvatuksessa ja koulussa.