Syksyllä tapahtuu

25.07.2014 - Uutiset -

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen työ käynnistyi kesällä 2013 ja hanke aloittaa toisen täyden toimintavuotensa tänä kesänä. Hankkeen tehtävä on levittää tietoisuutta perheiden monimuotoisuudesta päättäjien ja palvelujärjestelmässä toimivien ammattilaisten keskuuteen.

Toinen toimintavuosi käynnistyy tilanteessa, jossa alkukartoitukset on tehty ja keskeisistä sisällöistä sovittu kaikkien hankkeen osapuolten kesken. Monimuotoiset perheet -verkoston eduskuntavaalitavoitteet on julkistettu ja vaikuttamistyö aloitettu toden teolla muun muassa isyyslakiuudistukseen ja varhaiskasvatuslakiin vaikuttamalla.

Alla tietoa syksyn ajankohtaisista asioista hankkeen toiminnan sekä vaikuttamistyön kannalta.

Hankkeen selvitys: Amatillinen koulutus ei anna valmiuksia perheiden monimuotoisuuden kohtaamiseen

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen oppilaitosyhteistyötä tekevät työryhmä on tuottanut selvityksen siitä, kuinka tietoisia lasten-, nuorten ja perheiden palveluissa toimivat ammattilaiset ovat perheiden monimuotoisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Palvelujärjestelmässä toimivien työntekijöiden mukaan monimuotoisten perheiden erityistarpeiden tunnistaminen on vaikeaa. Saatu ammatillinen koulutus ei vastaa työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Lisää tietoa tarvittaisiin erityisesti vanhemmuuden vahvistamisesta, sekä läheisen kuolemaa käsittelevien aiheiden puheeksi ottamisesta. Konkreettisia välineitä tarvittaisiin myös erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden puheeksi ottamiseen niin lasten ja nuorten kuin heidän vanhempiensa kanssa.

Opiskelijoiden arviot opinnoissa saadun tiedon riittävyydestä ovat samansuuntaisia kuin ammatissa jo toimivien. Ammatillisen koulutuksen riittämättömyydestä raportoi yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista.

Kaikkien perheiden Suomi -hanke selvitti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimivien työntekijöiden sekä opiskelijoiden arvioita ammatillisen osaamisen riittävyydestä monimuotoisten perheiden kohtaamisessa.

Monimuotoisten perheiden perhevapaat tarkasteltavaksi

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ehti ennen ministerikierrätystä lupailemaan kolmikantatyöryhmän asettamista tarkastelemaan monimuotoisten perheiden perhevapaiden yhdenvertaistamista. Monimuotoiset perheet -verkosto ja Kaikkien perheiden Suomi -hanke seuraavat mielenkiinnolla Risikon tilalle tulleen ministeri Laura Rädyn toimia asiassa.

Isyyslaki tulee eduskuntakäsittelyyn

Isyyslain uudistus mahdollistaa muun muassa avoliitossa eläville miehille lapsen isyyden vahvistamisen jo neuvolakäyntien yhteydessä ennen lapsen syntymää. Lisäksi parannuksia on tulossa muun muassa isyyden tunnustamiseen ja lapsen sukunimen muuttamiseen kohtukuoleman jälkeen sekä lapsen biologisen isän mahdollisuuksiin ajaa isyyskannetta, vaikka lapsi olisi syntynyt avioliittoon toisen miehen kanssa.

Monimuotoiset perheet -verkosto on lausunut isyyslakiesityksestä.

Monimuotoisten perheiden kannalta tärkeä isyyslain yhteydessä säänneltävä asia on äitiyden vahvistaminen naisparien perheissä. Asia ei ehtinyt mukaan itse isyyslakiesitykseen, mutta hallitus on sitoutunut säätämään naisparien asemaa parantavan lain vielä tällä hallituskaudella. Monimuotoiset perheet -verkosto on lakiesitystä valmistelevassa työryhmässä edustettuna Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsän toimesta.

Varhaiskasvatuslaki uudistuu

Varhaiskasvatuslakiuudistus on käynyt lausuntokierroksen ja etenee seuraavaksi eduskuntakäsittelyyn. Lakia valmistelleen työryhmän esityksessä päädyttiin niukalla enemmistöllä säilyttämään subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen kaikille lapsille. Esitys saattaa kuitenkin tältä osin muuttua vielä ennen virallisen hallituksen esityksen antamista. Monimuotoiset perheet -verkosto on seuraa tilannetta ja on huomioinut asian omassa lausunnossaan.

Eduskuntavaalitavoitteet julkistettu

Monimuotoiset perheet -verkosto on julkistanut eduskuntavaalitavoitteensa vaalikaudelle 2015–2019. Kärkiviesti on, että perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohtaisesti huomioon kaikessa perheitä koskevassa päätöksenteossa.

Konkreettisia muutoksia perätään muun muassa perhevapaisiin sekä lapsen oikeuteen tavata myös muita henkilöitä kuin juridisia vanhempiaan.

Syksyn ohjelmassa työntekijäpäivä, messuja ja koulutuksia

Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen syksyä värittävät messut ja koulutukset. Syyskausi aloitetaan komeasti kutsumalla kaikki kymmenen perhejärjestön työntekijät yhteistyö- ja verkostoitumispäivään Linnanmäelle 26.8.2014. Hankkeella on oma puheenvuoro Varhaiskasvatuspäivillä lokakuussa ja lisäksi koulutuksia on ohjelmassa muun muassa Vantaalla ja Helsingissä.

Tarkemmat tiedot hankkeen ajankohtaisista asioista löydät osoitteesta www.monimuotoisetperheet.fi/ajankohtaista

Mikä verkosto?

Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Verkosto koordinoi raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, jonka tehtävänä on kerätä tietoa monimuotoisten perheiden erityistilanteista ja saattaa tämä tieto lainsäätäjien ja palvelujärjestelmän tietoisuuteen.